Varsling er ein verdi, ikkje eit problem

– Eit nasjonalt varslingsombod vil hjelpe både arbeidstakarar og arbeidsgivarar med å førebyggje og handtere [...]

Årets TV-aksjon til Kirkens Bymisjon

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Pengene som samles inn skal gå til å [...]

Om bruddet i hovedtariffoppgjøret med KA

Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale mellom KA og flertallet av fagforeningene i [...]

Enighet med Spekter i område 4

Unio kom til enighet med Spekter i fase 3-forhandlinger i område 4 (Virksomheter med definerte [...]

Seniorer jobber lenger, sykefraværet uendret

Seniorene står lenger i arbeid. Sykefraværet har holdt seg stabilt siden 2012, og sysselsettingsandelen blant [...]

Høring – forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 23. mai 2018 på høring forslag om å utvide kvotene ved [...]

Brudd i forhandlingene med KA

En uke på overtid ble det fredag 29. juni brudd i forhandlingene mellom KA og [...]

Betre lønn for kunnskap og kompetanse

I Dagsavisen 20.6 skriv Anders Kvam, forhandlingsleiar i Akademikerne, at statsråd Monica Mæland kallar statens [...]

Verneombudsprisen – vi trenger ditt forslag til kandidat!

For andre gang deles Unios verneombudspris ut på Verneombudskonferansen. Med denne prisen ønsker Unio å [...]

Enighet med Virke om Hovedavtale for perioden 2018–2021

Unios berørte forbund og Virke møtte til forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (Parallellavtalen) den 21. [...]