Regionreformen – hva vil endres?

Terje Hagen, leder for ekspertutvalget for regionreformen, var i dag invitert til Unio for et [...]

Reisetid – fritid eller arbeid?

Tirsdag 20. mars inviterer Unio til frokostseminar der vi tar for oss den såkalte «Reisetidssaken». [...]

Ny offentlig tjenestepensjon like god som en hybrid

Alderspensjonen i ny offentlig tjenestepensjon blir like god som en hybrid med de høyeste sparesatsene. [...]

Samarbeid om digital kompetanse i kommunene

Sammen med de øvrige partene i kommunesektoren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet var Unio i dag [...]

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Avtalen om ny offentlig tjenestepensjon genererer mange spørsmål. Unio har svar på noen av dem. [...]

I mål om offentlig tjenestepensjon

– Stortinget har allerede vedtatt at de yngre må jobbe lengre for å få en [...]

TBU: Liten oppgang i kjøpekrafta

I de største forhandlingsområdene har Teknisk beregningsutvalg (TBU) foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2016 til 2017 [...]

Pensjonsforhandlerne i Unio

Sykepleien har et intervju med Unio-leder Ragnhild Lied og sjeføkonom Erik Orskaug som omhandler de [...]

Økt medlemstall i Unio

Unio har det siste året økt antall medlemmer med cirka 10 000, og er nå [...]

Midlertidige stillinger treffer ikke

Fra 1. juli 2015 åpnet arbeidsmiljøloven for en generell adgang til å ansette midlertidig for [...]