Storebrand Bank setter opp rentene på banksparing og boliglån

Også Storebrand Bank setter opp renta etter at styringsrenta ble hevet. Etter renteendringen vil Storebrand [...]

Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 2. juli 2018 høringsnotat med forslag om etablering av et lavterskeltilbud [...]

Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 4. juli 2018 et forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten [...]

Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

Underdalutvalgets forslag til ny stillingsstruktur i universitets- og høyskolesektoren ble sendt på høring 27. juni [...]

Ny ledelse i Unio-studentene

Ruben Amble Hirsti er nyvalgt leder av Unio-studentene. Med seg på laget får han Sebastian [...]

Unio støtter TV-aksjonen

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer [...]

Polske fagforeninger demonstrerer for økt lønn

I morgen demonstrerer Unios søsterorganisasjon i Polen, All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ), for høyere [...]

Kirkestreik unngått: Enighet i meklingen med KA

– Vi er lettet over å ha kommet til enighet om ny tariffavtale med KA, sier [...]

En streik i kirken kan ramme alle arbeidsområder

Dersom meklingen i tariffområde KA ikke fører fram innen fristen midnatt 18. september, vil de [...]

Laveste sykefravær siden IA-avtalen ble inngått

Sykefraværet i 2. kvartal 2018 var på 6,2 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall fra [...]