Prolongering av SGS 1010 – Følge av pasient/klient/bruker/elev

Unio og KS prolongerte den sentrale, generelle særavtalen SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 21. januar [...]

– Gledelig at foretaksmodellen er lagt vekk

Det blir ikke innført en foretaksmodell for våre universiteter og høyskoler. – Dette er svært [...]

Unio utfordrer frontfagsmodellen etter sykepleierstreiken

– Vi kan ikke akseptere at frontfaget skal bestemme innrettingen på andre tariffoppgjør, sier Unio-leder [...]

Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen

Det var slett ikke sikkert at vi skulle bli enige om en ny IA-avtale.

«Én konto» og fjerning av 12-månedersregelen

Regjeringen foreslår at 1,4 millioner arbeidstakere som har innskuddspensjon skal få tidligere pensjonsrettigheter, såkalte pensjonskapitalbevis, [...]

Enighet i SGS 1001 – Reiseregulativet

Unio og KS kom til enighet om den sentrale, generelle særavtalen SGS 1001 Reiseregulativet i [...]

Midlertidig avtale om særaldersgrenser

Arbeidstakerorganisasjonene underskrev en midlertidig avtale med arbeidsminister Anniken Hauglie om særaldersgrenser i dag. – Avtalen er [...]

Prolongering av SGS 1020 OU-avtalen

Unio og KS prolongerte den sentrale, generelle særavtalen SGS 1020 OU-avtalen 11. desember 2018. Avtalen [...]

Building workers’ rights – nå starter jobben!

ITUC-kongressen, som arrangeres hvert fjerde år, beslutter hovedretningen for den globale fagbevegelsen. Etter fem intensive [...]

Skulen må gi eit betre tilbod til dei minst motiverte elevane

I dag leverte utvalsleiar Ragnhild Lied den første innstillinga om vidaregåande opplæring til kunnskapsministeren. – [...]