Forhandlingsstart i KS: Unio krever at ansatte med høyere utdanning prioriteres

Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området. – Kampen [...]

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor: Bedre mulighet til å trappe ned etter 62 år

Mange i offentlig sektor trapper ned på slutten for å strekke yrkeskarrieren. Blant lærere er [...]

Forhandlingsstart i staten: Unio krever at lønnsgapet reduseres

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang [...]

Unio støtter piloter og kabinansatte i sak mot Norwegian

I januar frifant Lagmannsretten både Norwegian Air Shuttle ASA og Norwegian Air Norway for krav [...]

TBUs endelige rapport for 2018

I dag la Det tekniske beregningsutvalget (TBU) fram sin rapport før lønnsoppgjøret. TBU avgir vanligvis [...]

Slik slår den nye avtalen ut

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har laget en rekke typeeksempler som viser hvordan pensjonen blir med [...]

Hva er arbeidstid og fritid – Høyesterett skal avgjøre

Unio arrangerte i dag et frokostmøte der spørsmålet som ble stilt var følgende: Reisetid – [...]

Tidligpensjonstillegg for årskullene 1963–1970

Ifølge avtalen om offentlig tjenestepensjon, gis det et tidligpensjonstillegg, kalt «overgangstillegg», til årskullene 1963-1970. Dette [...]

Utvalg foreslår varslingsombud

– Unio er svært fornøyd med at det er et samlet utvalg som anbefaler opprettelsen av [...]

Mobilisering for kvinners rettigheter globalt

FNs største likestillingspolitiske møte, FNs kvinnekommisjon, gjennomføres i New York fra 12. til 23. mars. [...]