France Castro tildeles Arhur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter 2019

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter for 2019 går til den filippinske fagforeningsaktivisten France [...]

Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at [...]

Enighet mellom Spekter og Unio

Det ble den 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio om de sosiale bestemmelsene [...]

Ny pensjon for 800 000 offentlig ansatte foreslått

Regjeringen har lagt fram et lovforslag som følger opp pensjonsavtalen om offentlig tjenestepensjon fra mars [...]

Unio-sjefen går inn i regjeringens sysselsettingsutvalg

– Dette er et stort og viktig arbeid der Unio vil fokusere på tiltak som [...]

10 grunner til å etablere et uavhengig varslingsombud

Her er 10 grunner til å etablere et uavhengig varslingsombud Uavhengig: Varslingsombudet vil være en [...]

Godt fornøyd med lovforslag som styrker varslervernet

Regjeringen følger opp de fleste forslagene fra Varslingsutvalget, når den legger frem lovforslag for varsling [...]

– Vi trenger deres hjelp til å få slutt på det moderne slaveriet

– Vi trenger deres hjelp til å endre de uanstendige arbeidsforholdene både til menn og [...]

Nå kommer Metoo-nemda mot seksuell trakassering i arbeidslivet

Regjeringen forsikrer at rettssikkerheten ivaretas når Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å behandle saker knyttet til [...]

Høring – endringer i dagpengeforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 6. februar 2019 forslag om endringer i dagpengeforskriften § 3-1 og [...]