Meklingen i statsoppgjøret pågår fortsatt

På grunn av lekkasjer og rykter, hersker det noe forvirring om resultatet i statsoppgjøret. Vi [...]

Det mekles på overtid i staten

Klokken 04 torsdag mekles det fortsatt i statsoppgjøret. Til dere som er tatt ut i [...]

Statsoppgjøret: Nå går vi inn i de siste timene

Meklingen i tariffoppgjøret i staten går nå inn i det siste døgnet. Hvis ikke meklingen [...]

Ja fra et samlet Unio-styre

Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny [...]

Fortsatt bekymret over svak sysselsettingsvekst

– Til tross for lysere utsikter for norsk økonomi er bedringen i arbeidsmarkedet svak, og både [...]

Trygdedrøftingene startet i dag

Organisasjonene overleverte krav i trygdeoppgjøret som startet i dag. Unio stilte i år, som i [...]

Til deg som er tatt ut ved en eventuell streik i staten

Dersom ikke meklingen fører fram, blir det streik. Meklingsfristen er satt til onsdag 23. mai [...]

Meklingen i staten har startet

Meklingen i statsoppgjøret startet klokken 10.00 i dag. Partene har frist til å komme til [...]

Future of Work – Teknologi og framtidstro for mennesket

I den nordiske fagforeningsbevegelsen er vi grunnleggende positive til ny teknologi, digitalisering og det dette [...]

En Unio-streik vil ramme hele landet

Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen midnatt 23. mai, vil Unio ta [...]