Enighet i SGS 1001 – Reiseregulativet

Unio og KS kom til enighet om den sentrale, generelle særavtalen SGS 1001 Reiseregulativet i [...]

Midlertidig avtale om særaldersgrenser

Arbeidstakerorganisasjonene underskrev en midlertidig avtale med arbeidsminister Anniken Hauglie om særaldersgrenser i dag. – Avtalen er [...]

Prolongering av SGS 1020 OU-avtalen

Unio og KS prolongerte den sentrale, generelle særavtalen SGS 1020 OU-avtalen 11. desember 2018. Avtalen [...]

Building workers’ rights – nå starter jobben!

ITUC-kongressen, som arrangeres hvert fjerde år, beslutter hovedretningen for den globale fagbevegelsen. Etter fem intensive [...]

Skulen må gi eit betre tilbod til dei minst motiverte elevane

I dag leverte utvalsleiar Ragnhild Lied den første innstillinga om vidaregåande opplæring til kunnskapsministeren. – [...]

– Likestillingsperspektivet må inn i digitaliseringsdebatten

Unio-ledelsen i arbeid under verdenskongressen. – Unio er teknologioptimister. Men vi må huske å være [...]

Prolongering av SGS 1030 Avlastere

Unio og KS prolongerte den sentrale, generelle særavtalen SGS 1030 Avlastere 6. januar 2018. Avtalen [...]

Drøftinger om statsbudsjettet 2020 vedrørende pensjonister

Unio har sendt innspill til regjeringen i forkant av statsbudsjettet 2020 med forslag som har [...]

Innspill til melding om internasjonal studentmobilitet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø sendte 3. oktober 2018 invitasjon til å komme med [...]

Fagbevegelsens verdenskongress i København

Unios delegasjon under Fagbevegelsens verdenskongress i København. «Building Workers’ Power: Change the Rules». Det er [...]