Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet sendte 11. mars 2019 på høring et forslag om ny forskrift om høyere yrkesfaglig [...]

Bli med på Unios Pride-frokost og gå i Pride-paraden med oss etterpå!

Unio i samarbeid med Utdanningsforbundet inviterer alle Unios medlemsforbund med tilhørende studentorganisasjoner, venner og familie [...]

Brudd i forhandlingene mellom Unio og Spekter om barnehagedelen av Norlandia-konsernet

Unio brøt forhandlingene for Norlandia-barnehagene, da det ble klart at Spekter/Norlandia ikke ville imøtekomme kravet [...]

Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten.

 – Nesten alle statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav [...]

Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret 2019

Lurer du på noe om resultatet av lønnsforhandlingene og meklingen i KS? Her er en [...]

Løsning i meklingen i kommunesektoren – det blir ikke streik

Det ble løsning i meklingen mellom Unio kommune og KS. Dermed blir det ikke streik. [...]

Nå går vi inn i de siste timene

Meklingen i tariffoppgjøret i KS og staten går nå inn i de siste timene. Hvis [...]

Til deg som kan bli tatt ut i streik

Dersom ikke meklingen fører fram, blir det streik. Meklingsfristen er ved midnatt, men partene kan [...]

Rekruttering og likestilling viktig i et digitalisert arbeidsmarked

Europeisk fagbevegelse må jobbe hardere med rekruttering og likestilling i et digitalisert arbeidsmarked. Under behandlingen [...]

Medbestemmelse og konsultasjonsrettigheter må gjelde alle, også ansatte i offentlig sektor

Ved oppstart av europeisk fagbevegelses 14. kongress sender tillitsvalgte fra hele Europa følgende haste-budskap til [...]