– Speak out for yourselves, women!

– Speak out for yourselves! Det er viktig at kvinner står opp for seg selv og [...]

Vi er klare for globale kvantesprang for likestilling!

I år er det 100 år siden framsynte statsledere, arbeidstakere og arbeidsgiverrepresentanter kom til enighet [...]

Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 7. januar 2019 forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene på høring. [...]

Kritisk til midlertidige regler i høring om særalderspensjon

– Vi mener departementet går for langt og dermed har lagt føringer på de forhandlingene [...]

Forhandlingsstart i KS-området

Forhandlingsstart i årets mellomoppgjør i KS-området er torsdag 11. april. Forhandlingsutvalget Unio kommune vil da [...]

– Klima- og bærekraftutfordringene gjelder alle våre profesjoner

Styret i Unio har nå vedtatt ny klimapolitisk plattform. – Med denne klimaplattformen fortsetter Unio [...]

Unio fortsetter å vokse

Unio har det siste året vokst 2,5 prosent og har nå 367 978 medlemmer. – Det [...]

Reagerer på lederlønnsvekst i offentlig sektor

Dagsrevyen meldte torsdag at lederlønningene i offentlig sektor har steget betraktelig mer enn for andre [...]

Unios krav til statsbudsjettet 2020: – ABE-reformen må avvikles

– Regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform må avvikles, sier Unio-leder Ragnhild Lied. – ABE-reformen har [...]

Foreløpig TBU-rappport for 2019

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la i dag fram en foreløpig rapport foran inntektsoppgjørene [...]