Verneombudsprisen til radiograf på Haukland sykehus

Hovedverneombud og radiograf Ester Geitrheim er årets verneombud. – Jeg trodde ikke det var sant [...]

Utsetter avklaring av alderspensjon for de med særaldersgrensene i offentlig sektor

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er [...]

Verneombudskonferansen er i gang

– Dere har en stor og viktig jobb, men får ikke alltid den anerkjennelsen dere fortjener, [...]

225 millioner til CARE

TV-aksjonen samlet inn over 225 millioner kroner til CAREs arbeid for kvinner i de mest [...]

VOK 2019 – programmet er klart!

Unios verneombudskonferanse (VOK 2019) finner sted 30.–31. oktober på Scandic Ambassadeur Hotel i Drammen. Her [...]

Forhandlinger om pensjon for dem med særaldersgrenser er i gang 

Det første forhandlingsmøtet om pensjonsløsning startet i dag. – Medlemmer med særaldersgrense må sikres like [...]

Kutt i støtten for unge på arbeids- og avklaringspenger

Unio støtter regjeringens forslag om en forsterket oppfølging av unge som mottar arbeids- og avklaringspenger. [...]

– Trenger bedre ordninger for etter- og videreutdanning

– I kunnskapsøkonomier, som de nordiske, er det behov for å etablere bedre og mer [...]

– De høye forskningsambisjonene må følges opp

De høye ambisjonene regjeringen har for forskningen må følges opp med et fungerende finansieringssystem. Det [...]

– Der faget er sterkt ønsker folk å organisere seg

– Sentrale kollektive løsninger har gitt oss det Norge vi har. Vi har kommet oss [...]