Gå til innholdet

Unio Perspektiv

unio-perspektiv-logo2

Om Unio Perspektiv

26.10.2018. Unio Perspektiv er en del av Unios nettportal. Unio Perspektiv skal gi rom for lengre artikler, intervjuer, synspunkt og fakta for å belyse aktuelle tema, problemstillinger og spørsmål – som underbygger og løfter fram Unios rolle som samfunnsaktør. Denne utgaven omhandler IA-avtalen. Les mer

syk

Tema: Ny IA-avtale – hva står på spill?

16.10.2018. I denne utgaven av Unio Perspektiv har vi valgt å fokusere på IA-avtalen. Vi kommer inn på historikken bak avtalen og forsøker å se veien videre. Les mer

ragnhild-lied-2016-3-760x590

Unio vil ha ny IA-avtale

16.10.2018. Unio meiner at alle partar no må bruke resten av året til å forhandle fram ei fornying og forbetring av IA-avtalen. Det vil gagne den enkelte, og det vil styrke arbeidslivet som ein arena for inkludering. Les mer

bergersen-vageng-folkestad-760x590

Spelet om sjukelønna

16.10.2018. 90-talet var eit tiår for økonomiske innstrammingar. Både styresmakter og andre meinte at Noreg levde over evne. Finansdepartementet sitt favorittbilde var «haikjeften». Her illustrerte ein gapet mellom inntekter og utgifter. Bodskapen var at noko måtte gjerast for å kutte kostnader. Ikkje minst fordi arbeidsløysa var stigande, og trygdeutgiftene aukande. Les mer


af-podkast-760x590

Podkast: IA-avtalen – hva står på spill?

16.10.2018. Partene i arbeidslivet og regjeringen skal bli enige om en ny IA-avtale. Vi gir deg historien bak og forteller hvorfor vi fikk en IA-avtale, hva den egentlig betyr, og hva som står på spill når avtalen nå skal forhandles om og fornyes. Arbeidsgiversiden ønsker kutt i sykelønna, vinner de fram? Gjest: Anders Folkestad, programleder: Nora Sørensen. Les mer

ia-rapport_2018_web

Vi trenger en ny og forbedret IA-avtale

16.10.2018. Den første «Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv» (populært kalt «IA-avtalen») ble inngått mellom Regjeringen, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene høsten 2001. Les mer

pal.molander-760x590

STAMI etterlyser arbeidsmiljøperspektivet

16.10.2018. – De fleste forbinder IA-avtalen med å redusere sykefravær. Etter mitt syn har arbeidsmiljø kommet i skyggen. Her er det mange lavthengende frukter å plukke for å holde ansatte i jobb lengre og forebygge sykefravær, sier Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. Les mer


rapport-arbeidsmiljo-760x590

Rapport: Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid

16.10.2018. SINTEF har på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet rapporten «Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid». Her stilles spørsmålene hva som er et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid, og hvordan partsarbeidet bidrar til dette. Les mer

Facebook
Twitter
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied.
Administrasjon