Gå til innholdet

Tariff 2017

prest-illustrasjoner-002-515x400

Hovedavtalen i KA med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) er prolongert ut 2018

20.12.2017. Etter å ha forhandlet om ny hovedavtale i november og desember, ble partene onsdag 13. desember enige om en prolongering av nåværende hovedavtale med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet) til 31.12.2018. Les mer

Steffen og Tor Arne Gangsø

Forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren fortsetter

20.12.2017. Partene er enige om å fortsette forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren over nyttår. Les mer

Eli Gunhild Bye Hovedavtaleforhandlinger Spekter

Ny hovedavtale på plass

14.12.2017. Alle de store arbeidstakersammenslutningene skrev torsdag under ny hovedavtale med Spekter for fire år. Les mer

Petter_Aaslestad2

Ny fleksitidsavtale for statsansatte

13.11.2017. Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om ny fleksitidsavtale. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år. Les mer


prest-illustrasjoner-003-515x400

Resultatene etter forhandlingene i Den norske kirke

23.06.2017. Det ble i dag enighet i forhandlingene med Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon (KA) for ansatte i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk). Les mer

Kirke

Forhandlingene i KA i havn

20.06.2017. I dag ble det gjennomført forhandlinger i arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for ansatte i fellesråd m.fl . Les mer

Kari Tangen 2017

Virke-forhandlingene i havn

13.06.2017. Unio-organisasjonene kom i havn i forhandlingene med Virke i HUK-området etter cirka tre timer med forhandlinger. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet. Les mer


Virke 2017 - forhandlingslederne

Oppstart i Virke-forhandlingene

13.06.2017. Klokken 10.30 i dag startet forhandlingene i Virke, HUK-området der sektorene helse, utdanning og kultur inngår. - Før vi går i gang, ønsker vi å understreke at vi setter pris på at vi går inn i forhandlingene med et ryddig protokollutkast fra Virke sin side. Dette opplever vi som positivt, sa Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, i sin innledning. Les mer

Ragnhild - blå genser

Støtter bøndene

06.06.2017. Unio-leiar Ragnhild Lied reagerer kraftig på regjeringas argumentasjon mot å gi bønder ei betre inntektsutvikling. - Vi reagerer sterkt på at grupper som ligg under andre i løn blir brukt som hinder for at bønder skal få eit betre oppgjer. Frontfagsmodellen skal ikkje brukast som eit hinder mot å rette opp etterslep for grupper som har blitt hengande etter, seier ho til Nationen. Les mer

Klemet_515x400

Streiken i Akasia er over

06.06.2017. Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om en ny tariffavtale. Løsningen innebærer at pensjonsstriden er løst og de ansatte får etterbetalt lønnstillegg for 2016 og 2017. Les mer


logo streik akasia

Ingen løsning i Akasia-streiken

24.05.2017. Felles pressemelding fra Unio, LO Stat, YS og Lederne: Arbeidstakerorganisasjonene varsler nå ytterligere opptrapping av streiken i Akasia. Det foreligger ingen planer om å avvikle streiken og utspillet fra arbeidsgiver inneholdt ingen gode løsninger. Les mer

Streik i Akasia

Full streik i Akasia-barnehagene fra mandag

24.05.2017. Unio fortsetter streiken i barnehagene eid av Akasia. Fra mandag 29. mai vil alle Utdanningsforbundets medlemmer i Akasia-barnehager være i streik. Les mer

Streik i Akasia

Ytterligere opptrapping av streiken i Akasia

12.05.2017. Streiken i Akasia Barnehage trappes ytterligere opp fra 18. mai. Da vil den involverer 101 av Utdanningsforbundets medlemmer i 14 barnehager i Bergen. Les mer


logo streik akasia

Opptrapping av streiken i Akasia

10.05.2017. Streiken i Akasia Barnehage ble i dag trappet opp, og involverer nå 86 av Utdanningsforbundets medlemmer i 10 barnehager i Bergen. Les mer

logo streik akasia

Streik i Akasia

05.05.2017. Det er streik i syv Akasia-barnehager i Bergen etter at partene ikke kom til enighet i mekling. Akasia nekter de ansatte en anstendig pensjon. Les mer

Klemet og Erik Udf

Fortsatt mekling i Akasia

04.05.2017. Unio ved Utdanningsforbundet er i mekling med Spekter for å etablere tariffavtale for Akasia barnehage. Dersom partene ikke blir enige innen midnatt i dag, blir det streik i 7 barnehager i Bergen. Les mer


Alfred Sørbø og Svein Roger Mandal

Enighet i KS-bedrift

04.05.2017. Det er enighet i oppgjøret for KS-bedrift - konkurranseutsatte bedrifter. Oppgjøret fikk en ramme i tråd med frontfaget. Les mer

Petter Aaslested - overlevering krav 2017

Løsning i staten

29.04.2017. Unio kom i dag fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør. – Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat. Les mer

Oslo kommune 2017 Løsning

Unio Oslo: Enighet i lønnsoppgjøret

28.04.2017. Årets lønnsoppgjør mellom Unio og Oslo kommune er ferdig. Partene kom til enighet fredag ettermiddag. Les mer


steffen-handal-760x590

Kommuneoppgjøret: Løsning i Unio kommune

27.04.2017. Partene i kommunesektoren kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør. Les mer

Steffen og Tor Arne Gangsø

Kommuneoppgjøret: Unio kommune krever reallønnsvekst

27.04.2017. I dag startet forhandlingene mellom KS og partene i kommunesektoren. – Vi krever reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal. Les mer

Aina rådhus

Unio Oslo: - Må vinne kampen om de beste arbeidstakerne

25.04.2017. De neste 20 årene skal Oslo kommune vokse med nesten 200 000 innbyggere. Det krever at kommunen har nok arbeidskraft med god og riktig kompetanse. I dag leverte Unio Oslo kommune det første kravet i årets lønnsoppgjør. Les mer


By og Bratten 2017

Innledende forhandlinger i mål

04.04.2017. Unio og Spekter brukte ikke lang tid på å komme gjennom de innledende forhandlingene i dag. Les mer

Spekter forhandlinger oppstart 2017

Forhandlingene mellom Unio og Spekter i gang

04.04.2017. I dag startet forhandlingene mellom Unio og Spekter. Les mer

Stat_forhandlingsåpning_700x543

Krever reallønnsvekst i staten

30.03.2017. - 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten, i 2017 krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat. Les mer


Skjermbilde

Streik ved Skagerak International School

23.03.2017. Fra i dag er det streik ved Skagerak International School i Sandefjord fordi skolen nekter lærerne tariffavtale. Les mer

Illutrasjon SGS 1010 2017

Enighet mellom Unio og KS i reforhandlingen av den sentrale generelle særavtalen SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev

06.03.2017. Unio og de øvrige forhandlingsammenslutningene har kommet til enighet med KS i reforhandlingen av den sentrale generelle særavtalen SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Les mer

dne Cappelen (1)

- Er lys i tunnelen

06.03.2017. - Det er langt fra helsvart i norsk økonomi. De fleste næringene som ikke direkte er truffet av oljebremsen, eller de delene av landet som ikke er bundet opp til olja på samme måte som Sør- og Vestlandet, har en positiv utvikling med lavere ledighet. Oljenæringen har satt oss tilbake, men nå er det tid for å gå framover, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun åpnet Unios inntektspolitiske ko... Les mer


Podkast Klemet

Forventninger til tariff 2017

06.02.2017. Forhandlingsleder Klemet Rønning-Aaby snakker om forventningene til årets lønnsoppgjør, og oppsummerer 2016 i en ny episode av Unio podkast. Les mer

Facebook
Twitter
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon