Gå til innholdet

Replikk

ragnhild-lied-2016-1-760x590

Nyttar det?

04.12.2018. I starten av desember møtest den internasjonale fagrørsla – International Trade Union Congress (ITUC) – til verdskongress i København. 1200 delegatar, som representerer 207 millionar medlemmer frå 132 land og 331 hovudorganisasjonar, samlar seg under store mål: Verdas folk skal få leve betre liv! Les mer

ragnhild-lied-2016-1-760x590

Streik og lockout

20.11.2018. 55 medlemmer i Norsk Sjukepleiarforbund (NSF) har streika i noko over tre veker. Dei arbeider i private institusjonar organiserte i NHO Service og Handel. Streikegrunnlaget er eit krav om minstelønn på line med nivået i KS-området. Partane har ikkje makta å finne løysing på konflikten. Unio er ikkje tariffpart overfor NHO, men gir full støtte til NSF. Les mer

ragnhild-lied-2016-1-760x590

Kompetansereform – kva trengst?

07.11.2018. På nytt snakkar «alle» om etter- og vidareutdanning, om kompetansereform og om kompetansestrategi. Ein strategi som skal treffe alle. Som skal sikre arbeidsplassar, verdiskaping og velferd. Programerklæringane er offensive. Les mer

ragnhild-lied-2016-4-760x590

Høyrt det før?

18.10.2018. Norge er stadig i toppen av «beste land»- kåringar. Beste land å bu i. Blant dei beste når det gjeld velferd og tillit. På toppen når det gjeld likestilling. Lista over topp-plasseringar er lang. Les mer


Ragnhild Lied5

Restart Dusteforbundet?

03.10.2018. Det er lenge sidan no. Men somme hugsar sikkert Fredrik Stabel som gjennom presidenten i Dusteforbundet, Darwin P. Erlandsen, leverte sine elegante kommentarar til store og små hendingar i politikken og i medielandskapet. Det var ikkje få etatar og tenestemenn, offentlege som private, som fekk sviande kommentarar i Dagbladets spalte, med påfølgjande medlemskap i Dusteforbundet. Eg trur regjer... Les mer

ragnhild-lied-2016-5-760x590

Lønn – som «norrmalt»

19.09.2018. Mange hugsar sikkert Leif Justers lett hysteriske revytekst «Mot norrmalt». Han harselerte med vêrmeldinga, og andre statistiske meldingar. Om temperatursvingingar, og om at «det i år har vært 402 branner mot normalt 408». Skal vi tenne på seks branner til for å få det som «norrmalt», spurde Juster. Les mer

ragnhild-lied-2016-4-760x590

Unio heiar på studentane

03.09.2018. No er diverse fadderdagar og introduksjonsprogram over og alvoret i gang for studentar ved universitet og høgskular – både for dei nye og dei erfarne. Framover er det hardt arbeid som gjeld. Les mer


ragnhild-lied-2016-6-760x590

Arendalsveka – møte og mingling for eliten?

13.08.2018. Arendalsveka er i ferd med å bli eit kjent omgrep. I alle fall for organisasjonar, politikarar, media og lobbyistar. Gjerne dei same gruppene som blir kalla eliten. Les mer

ragnhild-lied-2016-1-760x590

Fake news om IA-avtalen

17.07.2018. Den siste tida har ei rekkje aviser slått stort opp at «partene vurderer å vrake IA-avtalen». I gamle dagar hadde dette blitt kalla agurk-nytt. Noko må avisene skrive om også i ferietida. No passar det kanskje best med «fake news». For det er fake news når det blir skapt eit inntrykk av at partane er klare til å sende IA-avtalen på skraphaugen. Les mer

ragnhild-lied-2016-6-760x590

Verdas beste arbeidsmiljø?

11.06.2018. Ni av ti norske arbeidstakarar er fornøgde eller svært fornøgde i arbeidet sitt. Det fører gjerne til at vi gir oss sjølve tittelen verdsmeister i arbeidsmiljø. Les mer


Facebook
Twitter
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied.
Administrasjon