Gå til innholdet

Offentlig tjenestepensjon 2018

Pensjon_løsning

Ja fra et samlet Unio-styre

23.05.2018. Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS. Les mer

Russ

Ja til ein god offentleg pensjon

09.05.2018. "Mange av medlemmene i Unio skal i desse dagar seie ja eller nei til endringar i tenestepensjonsordninga for tilsette i offentleg sektor. Det beste med den nye avtalen er at yngre generasjonar får ein betre pensjon. Det blir i langt større grad mogeleg å kompensere for den tøffe levealdersjusteringa." Dette skriv Unio-leiar Ragnhild Lied i ein kronikk. Les mer

Film_UNIO_Tjenestepensjon_760_Thumb

Tre om den nye pensjonen

16.04.2018. Unio har laget en liten filmsnutt der Geir (25), Gunnhild (35) og Bjørn (45) sier hva de synes om den nye pensjonsavtalen i offentlig sektor. Les mer

Erik Orskaug3 - BM

Engelstad glemmer levealdersjustering

12.04.2018. Uavhengig pensjonsrådgiver Harald Engelstad med 30 års erfaring med offentlig tjenestepensjon glemmer at dagens ordning er levealdersjustert. - Hans sammenlikninger om hva du får med den nye ordningen er derfor så gale som de kan bli, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. Les mer


pensjonistill515x400

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor: Hva får 1962-kullet?

06.04.2018. 1962-kullet er de siste som beholder dagens ordning. Hva blir situasjonen for dem? Les mer

Lærer i klasserom

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor: Bedre mulighet til å trappe ned etter 62 år

06.04.2018. Mange i offentlig sektor trapper ned på slutten for å strekke yrkeskarrieren. Blant lærere er det for eksempel mange som går ned i 60 prosents stilling og kombinerer det med 40 prosent AFP. Med den nye pensjonsavtalen kan du gjøre det samme og komme godt ut sammenliknet med dagens ordning. Den nye ordningen er også mer fleksibel, pensjonen avkortes ikke hvis du tjener «for mye» slik det er... Les mer

Graf 3.5

Slik slår den nye avtalen ut

23.03.2018. Arbeidsdepartementet har laget en rekke typeeksempler som viser hvordan pensjonen blir med den nye avtalen. Eksemplene er laget for årskullene 1963, 1973, 1983 og 1993. Les mer


Barnehagelærer

Tidligpensjonstillegg for årskullene 1963-1970

16.03.2018. I følge avtalen om offentlig tjenestepensjon gis det et tidligpensjonstillegg, kalt «overgangstillegg», til årskullene 1963-1970. Dette er de første åtte årskullene som får ny, livsvarig AFP istedenfor dagens AFP, som er en tidligpensjonsordning. Les mer

Barnehagelærer - eldre

Individuell garanti for årskullene 1959-1962

12.03.2018. Unio har utarbeidet et faktaark om det siste årskullene som beholder dagens bruttoordning. Les mer

UnioPodkast_studiobilde

Podkast om den nye pensjonen

08.03.2018. Få informasjon om den nye offentlige tjenestepensjonen rett i øret med Unio podkast. Les mer


ragnhild-lied-2016-6-760x590

Pensjonsavtale – sjenerøs eller frykteleg?

06.03.2018. «Færre skal bære flere i fremtiden og derfor skjønner jeg ikke hvorfor det offentlige har gitt seg selv en dyr pensjonsordning i en tid hvor offentlige inntekter går ned og utgiftene går opp». Slik kommenterer NHO-sjef Kristin Skogen Lund den framforhandla pensjonsordninga i offentleg sektor. Ho får følgje av Norsk Industris Stein Lier Hansen, som legg til at AFP-ordninga er så kostbar ... Les mer

Barnehagelærer - eldre2

Ny offentlig tjenestepensjon like god som en hybrid

06.03.2018. Alderspensjonen i ny offentlig tjenestepensjon blir like god som en hybrid med de høyeste sparesatsene. Les mer

Facebook
Twitter
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied.
Administrasjon