Gå til innholdet

Nyheter

Ragnhild i anledning delingsøkonomi

Ber om trepartssamarbeid om delingsøkonomien

06.02.2017. En samlet norsk arbeidstakerside mener flertallet i delingsøkonomiutvalget tar for lett på sentrale utfordringer som følger av delingsøkonomien. Les mer

Lied_Haugli_700x543

Arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon stopper opp

23.02.2017. Ragnhild Lied og de andre lederne av arbeidstakerorganisasjonene spør i et felles brev til statsråd Anniken Hauglie hvordan regjeringen vil avslutte arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon. Les mer

Jente gutt ill SCANPIX

Kjønnsroller i endring – men er det til det bedre?

22.02.2017. «Er det til gutt eller jente? Rolleforventninger før og nå» er tittelen på Unios frokostmøte 8.mars. Da spør vi om kjønnsrollene har forandret seg siden 70-tallet, og om vi faktisk konserverer tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Les mer

Unio_magasinforside_Page_01 (002)

Unio med nettmagasin

21.02.2017. I dag lanserer Unio sitt eget nettmagasin, I Front. Målgruppen er tillitsvalgte og medlemmer i alle Unios 13 forbund. Les mer


ColorLine_700x543

Protesterer mot tap av norske arbeidsplasser

20.02.2017. Onsdag går sjømannsorganisasjonene til politisk streik mot regjeringens forslag om å endre en forskrift som gjør at norske ansatte kan erstattes med billigere utenlandsk arbeidskraft. Unio-leder Ragnhild Lied holder appell foran Stortinget. – Det handler om norske sjøfolk fortsatt skal ha en plass i arbeidsmarkedet til sjøs, sier hun. Les mer

ragnhild-lied-2016-3-760x590

Reallønnsnedgang i alle tariffområder

20.02.2017. I fjor fikk alle områder en reallønnsnedgang. Dette skyldes en prisvekst langt over det som var anslått. – Det har vært en periode med god reallønnsvekst, men fjoråret ble annerledes. Vi må komme tilbake til en normal lønnsvekst der arbeidstakerne får en rettferdig del av verdiskapinga, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) ... Les mer

Petter-Aaslestad-515x400

- Avgjørende å sikre kompetansen

17.02.2017. - Samfunnets kompetansebehov og kvaliteten på tjenestene til innbyggerne må ligge til grunn når regjeringen skal vurdere utflytting av statlige arbeidsplasser, sier leder av Unio Stat, Petter Aaslestad. Les mer


Ragnhild med tre

Unio foreslår synliggjøring av statsbudsjettets klimaeffekt

17.02.2017. Unio foreslår at regjeringen raskt tar initiativ til at det opprettes et Teknisk beregningsutvalg for budsjettpolitikkens klimaeffekter. - Utvalget må ha bred faglig sammensetning i tillegg til representasjon fra miljøorganisasjonene og partene i arbeidslivet, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Les mer

teknologi-760x590

Norden kan bli en vinner

15.02.2017. I alle de nordiske landene står vi overfor store endringer og omstillingsbehov. Utdannings- og kompetansepolitikken må stå helt sentralt i møte med den digitale tidsalderen, skriver fem fagforeningsledere i Norden i en kronikk. Les mer

Varslergruppa

Eget varslingshus – en idé for Norge?

14.02.2017. - I Nederland har varslerne fått et eget fysisk hus. Hit kan de ringe, sende epost eller møte opp personlig for å få råd, veiledning, faglig hjelp og ikke minst hjelp til å etterforske egne sak. Dette kan være et godt tiltak også for Norge, sier Henrik Dahle. Han er fagsjef i Unio, og medlem av regjeringens Varslingsutvalg. Les mer


Facebook
Twitter
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon