Gå til innholdet

Nyheter

Erik Orskaug3 - BM

Statsbudsjettet 2018: Veisatsing må tilpasses nye tider

23.10.2017. -Vi kan ikke bruke like mye på samferdsel når handlingsrommet i statsbudsjettet blir mye strammere slik det blir fra 2018, sa Unios sjeføkonom Erik Orskaug i Finanskomiteens budsjetthøring i dag. Les mer

Wikinson_760X292

Likelønnsdagen tema i Stortingets spørretime

18.10.2017. I dag markerer Unio likelønnsdagen; Equal Pay Day. Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) benyttet anledningen til å stille spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie om hvilke grep regjeringen har gjennomført for å tette lønnsgapet mellom menn og kvinner. Les mer

Ragnhild Lied5

Klare budsjettbudskap til regjeringen under møtet i Kontaktutvalget

13.10.2017. Effektiviseringskutt og jobbskaping var viktige momenter for Unio-lederen under møtet i regjeringens Kontaktutvalg i dag. – Utdanning og forskning er det viktigste grunnlaget for å kunne utvikle nye og framtidsretta arbeidsplasser. Effektiviseringskuttene i staten, som regjeringen fortsetter i forslag til statsbudsjett, rammer særlig de arbeidsintensive virksomhetene hardt. Og her finner vi h... Les mer

CostaRica_ITUC-konferanse

Globale utfordringer sett med kvinneøyne

13.10.2017. I dag avsluttes den globale fagbevegelsens likestillingskonferanse i Costa Rica. - Alle historiene om manglende likestilling og de store ulikhetene mellom folk og land kan virke overveldende. Samtidig er det en bekreftelse på at nasjonale utfordringer og – løsninger ikke bare er nasjonale. De store faglige utfordringene forutsetter grenseoverskridende kontakt og internasjonale løsninger, sier... Les mer


verneombud-760x590

Unio innfører en verneombudspris – vi trenger ditt forslag til kandidat!

12.10.2017. Unio oppretter en verneombudspris, som skal bidra til å synliggjøre og heve statusen på arbeidet som verneombudene utfører. Den årlige verneombudsprisen skal deles ut i forbindelse med verneombudskonferansen, første gang 10. november 2017 på Holmenkollen Park Hotel. Frist for å foreslå kandidater er 24. oktober. Les mer

Ragnhild med de 3 andre hovedorg

Felles krav til regjeringen fra en samlet fagbevegelse

12.10.2017. Unio har sammen med LO, YS og Akademikerne sendt et brev til regjeringen med krav om økt kunnskap om den norske modellen og opplæring om arbeidslivet i skolen. Les mer

Ragnhild_vandrehall_2017

- Ytterligere kutt i staten fører ikke til effektivisering

12.10.2017. Også i år bruker regjeringen ostehøvelen på statlig sektor der det igjen skal spares flatt 0,5 prosent. – UH-sektoren er allerede svært effektiv og kan vise til sterk produktivitetsvekst. Ytterligere kutt vil ikke føre til mer effektivisering, men snarere ramme kvaliteten i utdanning og forskning, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til statsbudsjettet. Les mer


Erik Orskaug - BM

Svak vekst i frie midler rammer barnehage, skole og helsetjeneste

12.10.2017. Kommuneopplegget i regjeringens budsjettforslag er stramt. - Dette er i beste fall et opplegg som gjør at handlingsrommet fra i år for kjerneoppgavene videreføres. Her er det ikke rom for å satse på kvalitet, sier sjeføkonom Erik Orskaug i en første kommentar til statsbudsjettet. Les mer

Guatemala-ILO-515x400

Styrkede arbeidstakerrettigheter i kampen mot nasjonalisme og populisme

11.10.2017. I en verden som er mer økonomisk integrert enn noen gang, er også behovet for å omfordele veksten større enn noen gang. På tross av at internasjonal handel har økt den samlede velstanden på makronivå og bragt mange ut av fattigdom, har samtidig ulikhetene økt internt i mange land og mellom land, skriver internasjonal sekretær i Unio, Liz Helgesen i en kronikk som er forfattet i samarbeid... Les mer

Decent work 2017 ILO

Decent Work er avgjørende for det sosiale samholdet

06.10.2017. I morgen, 7. oktober, markerer fagbevegelsen verdensdagen for anstendig arbeid – World Day for Decent Work. I den anledningen har flere av lederne for nordisk fagbevegelse en felles kronikk i Dagsavisen i dag. Les mer


Facebook
Twitter
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon