Gå til innholdet
  • Virke-forhandlingene er i gang

    23.08.2016. I dag startet forhandlingene i HUK-området i Virke. Forhandlingsfristen er torsdag 25. august kl. 24.00. Les mer

  • To nye medarbeidere i Unio

    23.08.2016. Den tidligere Høyre-politikeren André Oktay Dahl (41) begynner i Unio som seniorrådgiver med særlig ansvar for internasjonalt arbeid og samfunnsansvar. Han tiltrer i oktober. Geir Lyngstad Strøm (48) kommer fra Utdanningsforbundet, og vil ha ansvar for organisasjonsutvikling. Les mer

  • Pappa meir på jobb og mindre heime

    22.08.2016. Likestilling handlar om meir enn fedrekvote, skriv likestillingsminister Solveig Horne i eit svar til kronikken min i Dagbladet om at regjeringas likestillingspolitikk er ein illusjon. I praksis har kutt i fedrekvoten ført til at fedrane blir meir på jobb, og mødrene meir heime. Les mer

Mellombels – på feil kurs

Regjeringa visste kva som ville blir resultatet av endra tilsettingsreglar: Fleire mellombels tilsette. Og nettopp det har vi fått. Nesten 20 000 fleire som arbeidsgjevar enkelt kan kvitte seg med.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 340 000 medlemmer fordelt på 12 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon