Gå til innholdet
 • Color Line får likevel ikkje flagge ut: - Ein viktig siger for norske sjøfolk

  21.11.2018. Color Line får likevel ikkje flagge ut. Det blei klårt etter budsjettforliket i Stortinget i går kveld. – Gratulerer til Maskinistforbundet som har stått på i arbeidet med å stoppe dei varsla endringane som opna for utflagging av rutebåtane mellom Oslo og Kiel. Dette er ein viktig siger for alle norske sjøfolk, seier Unio-leiar Ragnhild Lied. Les mer

 • Overtramp av NHO førte til lønnsnemnd

  20.11.2018. Regjeringen har som venta gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre den varsla lockouten i sjukepleiarstreiken. - Dette viser at NHO ikkje har makta å handtere ei ordinær tariff-konflikt. Dei har møtt ein ansvarleg streik med så uansvarlege grep at lønnsnemnd blei utfallet, seier Unio-leiar Ragnhild Lied. Les mer

 • Unio søker kommunikasjonssjef

  20.11.2018. I Unios sekretariat er det ledig stilling som kommunikasjonssjef. Søknadsfrist er 15. desember. Les mer

 • Vil ikke lengre hete helsesøster - nå blir de helsesykepleiere

  31.05.2018. Tittelen helsesøster går ut og inn kommer helsesykepleier. Det ønsker styret i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund. Nå skal helseministeren få siste ord i saken.

 • Enighet i statsoppgjøret

  24.05.2018. - Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som samlet sett sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad. Natt til søndag 29. april ble det brudd i lønnsforhandlingene i staten.

 • Ja fra samtlige Unio-forbund

  23.05.2018. Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig tjenestepensjon. - På bakgrunn av dette har styret i Unio fattet et enstemmig vedtak om å si ja til avtalen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 • Unios utdanningskonferanse 2019

  19.11.2018. Unios utdanningskonferanse 2019 er 26. og 27. mars på Scandic Asker. Her setter vi søkelys på hvordan høyere utdanning kan bidra til det beste for samfunnet og for et arbeidsliv i omstilling. Nå har vi åpnet for påmelding. Les mer

 • Unio-konferansen 2018: «Demokrati eller democrazy?»

  14.11.2018. Hva skjer med demokratiet slik vi kjenner det? Har demokratiet nådd sin høyde, og vil smuldre opp litt etter litt? Hvilken rolle må fagbevegelse, miljøbevegelse og andre bevegelser innta for å påvirke i ønsket retning? Les mer

 • Hvem blir årets verneombud?

  29.08.2018. Hvem mener du fortjener å bli kåret til årets verneombud? Unio trenger ditt forslag til kandidat! Les mer

 • Om Unio Perspektiv

  26.10.2018. Unio Perspektiv er en del av Unios nettportal. Unio Perspektiv skal gi rom for lengre artikler, intervjuer, synspunkt og fakta for å belyse aktuelle tema, problemstillinger og spørsmål – som underbygger og løfter fram Unios rolle som samfunnsaktør. Denne utgaven omhandler IA-avtalen. Les mer

 • Unio vil ha ny IA-avtale

  16.10.2018. Unio meiner at alle partar no må bruke resten av året til å forhandle fram ei fornying og forbetring av IA-avtalen. Det vil gagne den enkelte, og det vil styrke arbeidslivet som ein arena for inkludering. Les mer

 • Spelet om sjukelønna

  16.10.2018. 90-talet var eit tiår for økonomiske innstrammingar. Både styresmakter og andre meinte at Noreg levde over evne. Finansdepartementet sitt favorittbilde var «haikjeften». Her illustrerte ein gapet mellom inntekter og utgifter. Bodskapen var at noko måtte gjerast for å kutte kostnader. Ikkje minst fordi arbeidsløysa var stigande, og trygdeutgiftene aukande. Les mer

Streik og lockout

55 medlemmer i Norsk Sjukepleiarforbund (NSF) har streika i noko over tre veker. Dei arbeider i private institusjonar organiserte i NHO Service og Handel. Streikegrunnlaget er eit krav om minstelønn på line med nivået i KS-området. Partane har ikkje makta å finne løysing på konflikten. Unio er ikkje tariffpart overfor NHO, men gir full støtte til NSF.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 360 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenBibliotekarforbundetSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied.
Administrasjon