Gå til innholdet
  • – Vi må påse at det «digitale skiftet» ikke blir det «digitale skillet»

    12.01.2017. 11. januar inviterte statsministeren partene i arbeidslivet til digitalt toppmøte. Møtets hovedtema var knyttet til digitalisering og sysselsetting, det nye arbeidslivet og partssamarbeid, samt forventninger til trepartssamarbeidet. Les mer

  • Fortsatt ikke likestilling i Norge

    10.01.2017. Til tross for at Norge har høy yrkesdeltakelse for kvinner, tjener de fortsatt gjennomgående langt dårligere enn menn. Dette slås fast i Likestillingsombudets rapport til FN. – Hovedårsaken til dette er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, og at ansatte i kvinnedominert sektor tjener mindre enn ansatte i den mannsdominerte sektor. Det er så enkelt og så vanskelig, sier Unio-leder Ragnhild ... Les mer

  • Ny samarbeidsavtale mellom Unio og LOP

    05.01.2017. Unio-leder Ragnhild Lied og leder Torild Ofstad i LOP, Landslaget for offentlige pensjonister, har undertegnet ny samarbeidsavtale Les mer

Ein bussjåfør, ein bussjåfør

Blant dei personane Erna Solberg trekte fram i nyttårstalen var Aisha Ali Mohammed. Ho er den første somaliske kvinna som arbeider som bussjåfør i Oslo. Ho har møtt motstand og kritikk frå fleire hald – frå muslimske miljø, som ikkje likar at ho går i bukser og gjer mannsarbeid, og frå norske passasjerar som mislikar at ho køyrer med hijab.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 340 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske DiakonforbundBibliotekarforbundet (fra 1.1.2018)
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon