Gå til innholdet
 • Sammen om oppfølging av Parisavtalen

  15.11.2017. De to siste ukene har FNs medlemsland diskutert regelverk for oppfølging av Parisavtalen. I avtalen forplikter statene seg til reduksjon i global oppvarming, lavere utslipp, og å sikre en global økonomi i tråd med klimamålene. Les mer

 • Samling av pensjonskapitalbevis på en konto

  13.11.2017. Regjeringen legger opp til at alle pensjonskapitalbevis kan samles på en konto for hver arbeidstaker. På den måten vil administrasjons- og forvaltningskostnadene bli lavere. - Det er fint at regjeringen endelig foreslår en løsning på dette problemet. Forslaget vil gi bedre innskuddspensjoner til arbeidstakere i privat sektor som i dag har mange pensjonskapitalbevis etter jobbskifter, sier sj... Les mer

 • Ny fleksitidsavtale for statsansatte

  13.11.2017. Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om ny fleksitidsavtale. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år. Les mer

 • - Kunnskap skal løse de utfordringene vi står overfor

  05.04.2017. - Bærekraftig velferd, migrasjon, grønt skifte – for å nevne noen av de utfordringene verden står overfor. Uansett er svaret det samme; vi trenger kunnskap for å løse dem, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han åpnet Unios konferanse for høyere utdanning og forskning som startet i dag. Les mer

 • Kjønnsroller i endring – men er det til det bedre?

  22.02.2017. «Er det til gutt eller jente? Rolleforventninger før og nå» er tittelen på Unios frokostmøte 8.mars. Da spør vi om kjønnsrollene har forandret seg siden 70-tallet, og om vi faktisk konserverer tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Les mer

 • Meld deg på Unios konferanse for høyere utdanning og forskning

  12.01.2017. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Harvard-professor Fernando Reimers er to av de du vil møte på Unios konferanse for høyere utdanning og forskning. De skal begge snakke om hvordan vi kan oppnå best mulig kvalitet i høyere utdanning. Les mer

EUs sosiale pilar møter arbeidsgjevarmotstand

Dei fire fridomane – fri flyt av varer, tenester, kapital og folk – er overordna det meste i EU. Desse basisprinsippa gjer at andre forhold, som til dømes arbeidsvilkår og sosiale forhold, ofte må vike – same kor urimeleg det verkar.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske DiakonforbundBibliotekarforbundet (fra 1.1.2018)
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon