Gå til innholdet
 • Likelønnsdagen tema i Stortingets spørretime

  18.10.2017. I dag markerer Unio likelønnsdagen; Equal Pay Day. Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) benyttet anledningen til å stille spørsmål til arbeidsminister Anniken Hauglie om hvilke grep regjeringen har gjennomført for å tette lønnsgapet mellom menn og kvinner. Les mer

 • Klare budsjettbudskap til regjeringen under møtet i Kontaktutvalget

  13.10.2017. Effektiviseringskutt og jobbskaping var viktige momenter for Unio-lederen under møtet i regjeringens Kontaktutvalg i dag. – Utdanning og forskning er det viktigste grunnlaget for å kunne utvikle nye og framtidsretta arbeidsplasser. Effektiviseringskuttene i staten, som regjeringen fortsetter i forslag til statsbudsjett, rammer særlig de arbeidsintensive virksomhetene hardt. Og her finner vi h... Les mer

 • Globale utfordringer sett med kvinneøyne

  13.10.2017. I dag avsluttes den globale fagbevegelsens likestillingskonferanse i Costa Rica. - Alle historiene om manglende likestilling og de store ulikhetene mellom folk og land kan virke overveldende. Samtidig er det en bekreftelse på at nasjonale utfordringer og – løsninger ikke bare er nasjonale. De store faglige utfordringene forutsetter grenseoverskridende kontakt og internasjonale løsninger, sier... Les mer

 • - Kunnskap skal løse de utfordringene vi står overfor

  05.04.2017. - Bærekraftig velferd, migrasjon, grønt skifte – for å nevne noen av de utfordringene verden står overfor. Uansett er svaret det samme; vi trenger kunnskap for å løse dem, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han åpnet Unios konferanse for høyere utdanning og forskning som startet i dag. Les mer

 • Kjønnsroller i endring – men er det til det bedre?

  22.02.2017. «Er det til gutt eller jente? Rolleforventninger før og nå» er tittelen på Unios frokostmøte 8.mars. Da spør vi om kjønnsrollene har forandret seg siden 70-tallet, og om vi faktisk konserverer tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Les mer

 • Meld deg på Unios konferanse for høyere utdanning og forskning

  12.01.2017. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Harvard-professor Fernando Reimers er to av de du vil møte på Unios konferanse for høyere utdanning og forskning. De skal begge snakke om hvordan vi kan oppnå best mulig kvalitet i høyere utdanning. Les mer

Uregelmessig arbeidstid = helserisiko

Å arbeide om natta er ein klar helserisiko. Både erfaring og forsking seier det same: Nattarbeid skaper kaos i kroppen. Det same gjeld arbeidstid med skiftande døgnrytme, dag – kveld – natt.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske DiakonforbundBibliotekarforbundet (fra 1.1.2018)
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon