Gå til innholdet
 • Ny Nav-rapport: kontantstøtten holder kvinnene hjemme

  21.10.2016. Igjen viser en rapport fra Nav at kontantstøtten er negativ for kvinners sysselsetting, særlig for de med innvandrerbakgrunn. – Kontantstøtten hindrer kvinner i å jobbe. Det er ikke bra for kvinnene og det er ikke bra for barna, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Les mer

 • EU må verne varslerne

  18.10.2016. Unio har sammen med store deler av den europeiske fagbevegelsen signert et opprop der man oppfordrer EU til å ta grep for vern av varslere. - Det er ikke bare i Norge vi ser hvordan varslerne tar høy risiko ved å varsle. Den europeiske fagbevegelsen krever nå at også EU tar dette på alvor og vedtar lover som beskytter varslerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Les mer

 • Postivt med krav om bruk av lærlinger

  16.10.2016. - Det er bra at regjeringen nå ønsker å få på plass en forskrift der det stilles krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser. Dette er viktig både med tanke på å utdanne fagarbeidere, og som et bidrag i kampen mot svart økonomi. Les mer

 • Trepartssamarbeid i kommunesektoren

  14.09.2016. Før sommeren inngikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en avtale med Unio og de øvrige partene i KS-området om å samarbeide om å gi et tilbud om utviklingsarbeid til kommuner som skal slå seg sammen. Nå inviterer KMD til seminar. Les mer

 • Heldagsseminar om arbeidslivskriminalitet

  22.08.2016. Unio organiserer viktige grupper i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Vi mener det krever sterkere tiltak for å bekjempe denne formen for kriminalitet som truer vårt velferdssystem og lønns- og arbeidsforhold. Torsdag 15. september arrangerer Unio et heldagsseminar om temaet. Les mer

 • Senior + jobb = smart!

  29.03.2016. Sett seniorpolitikk på agendaen og gjør seniorpolitikk til en naturlig del av virksomhetens helhetlige HR-strategi. Meld deg på frokostseminar torsdag 14. april. Les mer

Etterlysinga: IT-strategi

Det er budsjettdebatt. Om det grøne skiftet, som ikkje er så grønt likevel. Om oljefond og skatt. Om sysselsetting og arbeidsplassar. Om kompetanse. Statsbudsjettet handlar om det meste. Også om paradoks.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 340 000 medlemmer fordelt på 12 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon