Gå til innholdet
 • Unio-konferansen 2018: «Demokrati eller democrazy?»

  14.11.2018. Hva skjer med demokratiet slik vi kjenner det? Har demokratiet nådd sin høyde, og vil smuldre opp litt etter litt? Hvilken rolle må fagbevegelse, miljøbevegelse og andre bevegelser innta for å påvirke i ønsket retning? Les mer

 • Ber Stortinget redde Helsebiblioteket.no

  07.11.2018. Helseforbundene i Unio reagerer kraftig på at helsebiblioteket.no igjen blir kuttet i bevilgningene i statsbudsjettet. I et brev til Stortingets helse- og omsorgskomité ber forbundslederne om at politikerne bevilger 10 millioner ekstra til denne viktige tjenesten. – Helsebiblioteket.no er et nasjonalt fellesgode som gir lett tilgjengelig kunnskap til helsepersonell og studenter over hele lande... Les mer

 • - Heile Unio-familien støttar dokker

  07.11.2018. - Ingen skal tape minstestandardar på lønn og sjukelønn på tvers i Helse-Noreg. I dag er det kampen for sjukepleiarar, og denne kampen må førast vidare for alle grupper og nivå i Helse-Noreg. Måten NHO opptrer på i tariffsamanheng, truar grunnleggande lønns- og arbeidsvilkår innan helse og utdanning, sa Unio-leiar Ragnhild Lied i sin appell på støttemarkeringa for dei streikande sjuk... Les mer

 • Vil ikke lengre hete helsesøster - nå blir de helsesykepleiere

  31.05.2018. Tittelen helsesøster går ut og inn kommer helsesykepleier. Det ønsker styret i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund. Nå skal helseministeren få siste ord i saken.

 • Enighet i statsoppgjøret

  24.05.2018. - Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som samlet sett sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad. Natt til søndag 29. april ble det brudd i lønnsforhandlingene i staten.

 • Ja fra samtlige Unio-forbund

  23.05.2018. Alle de 13 forbundene i Unio har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig tjenestepensjon. - På bakgrunn av dette har styret i Unio fattet et enstemmig vedtak om å si ja til avtalen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 • Unio-konferansen 2018: «Demokrati eller democrazy?»

  14.11.2018. Hva skjer med demokratiet slik vi kjenner det? Har demokratiet nådd sin høyde, og vil smuldre opp litt etter litt? Hvilken rolle må fagbevegelse, miljøbevegelse og andre bevegelser innta for å påvirke i ønsket retning? Les mer

 • Hvem blir årets verneombud?

  29.08.2018. Hvem mener du fortjener å bli kåret til årets verneombud? Unio trenger ditt forslag til kandidat! Les mer

 • Frokostseminar om «Reisetidssaken»

  07.06.2018. Etter fire år, tre rettsrunder og en høring i EFTA-domstolen har man fått en endelig avklaring i den såkalte reisetidssaken. «Reisetidssaken» ble behandlet i Høyesterett i begynnelsen av mai i år, og dommen ble offentlig denne uken. I den forbindelsen arrangerer Unio i samarbeid med Politiets Fellesforbund et frokostseminar for å gå gjennom selve dommen. Les mer

 • Om Unio Perspektiv

  26.10.2018. Unio Perspektiv er en del av Unios nettportal. Unio Perspektiv skal gi rom for lengre artikler, intervjuer, synspunkt og fakta for å belyse aktuelle tema, problemstillinger og spørsmål – som underbygger og løfter fram Unios rolle som samfunnsaktør. Denne utgaven omhandler IA-avtalen. Les mer

 • Unio vil ha ny IA-avtale

  16.10.2018. Unio meiner at alle partar no må bruke resten av året til å forhandle fram ei fornying og forbetring av IA-avtalen. Det vil gagne den enkelte, og det vil styrke arbeidslivet som ein arena for inkludering. Les mer

 • Spelet om sjukelønna

  16.10.2018. 90-talet var eit tiår for økonomiske innstrammingar. Både styresmakter og andre meinte at Noreg levde over evne. Finansdepartementet sitt favorittbilde var «haikjeften». Her illustrerte ein gapet mellom inntekter og utgifter. Bodskapen var at noko måtte gjerast for å kutte kostnader. Ikkje minst fordi arbeidsløysa var stigande, og trygdeutgiftene aukande. Les mer

Kompetansereform – kva trengst?

På nytt snakkar «alle» om etter- og vidareutdanning, om kompetansereform og om kompetansestrategi. Ein strategi som skal treffe alle. Som skal sikre arbeidsplassar, verdiskaping og velferd. Programerklæringane er offensive.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 360 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenBibliotekarforbundetSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied.
Administrasjon