Hvordan påvirker koronasituasjonen studiene?

Koronaviruset har snudd opp ned på hverdagen vår. Vi snakker om før og etter koronaen. Elever og studentene var blant de første til å oppleve unntakssituasjonen. Over natta ble «arbeidsplassen» eller campus stengt og aktiviteten rettet inn mot digitale kanaler.

Publisert: 25. mars 2020
Av Unio-leder Ragnhild Lied

For mange studenter har situasjonen skapt usikkerhet. De er urolige for om de får den kunnskapen de har krav på – og som forventes – for deres profesjon og det framtidige arbeidslivet.

Signalene fra universitets- og høyskolesektoren er at det jobbes på spreng for at de aller fleste studenter får fullført semesteret. Som en del av tiltakspakka rettet mot undervisningsinstitusjoner, har Kunnskapsdepartementet gitt institusjonene utvidede fullmakter til å gjøre nødvendige tilpasninger. Og som i det norske arbeidslivet ellers, kommer alternative organiserings- og kontaktformer på plass. Undervisning, eksamen og veiledninger har eksempelvis over natta blitt heldigitale. Det er imponerende!

For Unio er det viktig å være tydelig på at studentene skal sikres et «forsvarlig og nødvendig» studietilbud, også i koronatider. Studentene skal oppnå det samme læringsutbyttet og ha nødvendig yrkeskompetanse som «før koronatider». Dette gjelder selvsagt også praksisundervisning! Sammen med våre medlemsforbund følger vi situasjonen nøye.

Studieprogresjon og studiekvalitet er selvsagt viktig, men for mange studenter er nå den personlige økonomien blitt en tilleggsbelastning. Flertallet av heltidsstudenter er avhengige av ekstrajobber for å finansiere levekostnader. Mange studenter står nå uten ekstrajobb og den inntekten de trenger for å kunne finansiere studiene ut semesteret. Ettersom studenter ikke har krav på dagpenger, vet vi ikke nøyaktig hvor mange dette gjelder. Men det er mange! De fleste av oss kjenner jo til studenter som er permitterte eller som ikke tilbys flere vakter – og som opplever den økonomiske krisa på kroppen.

Unio jobber for en bærekraftig finansieringsmodell for studieløp. I denne situasjonen jobber vi for at inntektsbortfall kompenseres med et «krisestipend». Her er vi helt på linje med Unio-studentene som igjen opplever et kraftig «push» fra studentene.

Unio er opptatt av at studentens kunnskap og kompetanse er avgjørende for at samfunnet kommer tilbake til normalen. Vi kan ikke «senke kravene» og risikere «koronastudentkull» med kompetansehull og etterslep. Det er alltid viktig å investere i kunnskap og kompetanse. I krisetider er det spesielt viktig.

Det kommer en tid etter dette. Hvordan vi støtter studenter og UH-sektoren er avgjørende for hvordan vi klarer oss i framtida!

For å møte den uroen og forvirringen som vi har fanget opp fra studenter, velger Unio å legge ut generell informasjon og svar på spørsmål om studiesituasjonen i koronatider.

For mer detaljert og konkret informasjon, er det viktig at studenter har tett kontakt med egen studieinstitusjon.