ILO 100 år

I år er det 100 år siden den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO ble etablert. ILO er FNs fagenhet for arbeidslivsspørsmål.

Organisasjonen er fundert på trepartssamarbeid på internasjonalt nivå. I ILO deltar representanter for arbeidslivets parter og regjeringsrepresentanter på selvstendig grunnlag, hver med sin stemme. Ingen andre FN-organisasjoner (eller andre mellomstatlige organisasjoner) er tuftet på et liknende prinsipp.

Unio er aktivt med i ILO fordi vi tror på trepartssamarbeid for å løse globale arbeidslivsutfordringer. På samme måte som vi mener trepartssamarbeid er den beste modellen for utvikling av norsk arbeidsliv.

Les mer

ILO – spydspiss for anstendig arbeid gjennom 100 år

ILO, FNs arbeidslivsorganisasjon, er 100 år i 2019. Unio vil markere dette jubileet gjennom heile året. Vi vil mellom anna dele synspunkt og refleksjonar på kva 100-åringen har å seie for dagens og morgondagens arbeidsliv.

I heile Unios historie har koplinga mellom det internasjonale og det nasjonale blitt vektlagt. Det meste vi gjer har ein internasjonal dimensjon. Og vi har dei same politiske visjonane ute som heime.
Difor vil Unio gjennom 2019 markere ILOs 100-årsjubileum ved å sette søkelyset på verdien av internasjonalt samarbeid som ein veg til sosial framgang og fred.

Les heile kronikken

ILOs historiske film

The ILO Centenary

Konvensjonen mot vold og trakassering

Siste fra ILO: