Derfor skal du handle hvitt

Handle hvitt er en kampanje for å bevisstgjøre deg og meg om godene ved å kjøpe hvitt. I den forbindelse er det laget en rekke filmer som på en enkel og morsom måte viser at hvit handel er best for alle – for staten, for bedriften, for kjøperne og ikke minst for de som arbeider.

Handle hvitt er sprunget ut av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ).

SMSØ er en allianse mellom de sentrale partene i arbeidslivet og Skatteetaten, hvor målet er å bekjempe det svarte arbeidsmarkedet og jobbe forebyggende mot svart økonomi. Hensynet til skatteinngangen, hindre uønsket konkurransevridning og å sikre gode arbeidsforhold er sentrale motivasjonsfaktorer for dette samarbeidet.

handlehvitt.no får du tips om hvordan du enkelt betaler hvitt, for eksempel når du pusser opp, har vaskehjelp eller ved pass av barn.

 

Flere filmer fra SMSØ: