Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er Unios største forbund med 178 878 medlemmer.

Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivå, og har vært med i Unio siden starten i 2001.

Utdanningsforbundets studentmedlemmer er organisert i Norges største organisasjon for lærer- og pedagogstudenter, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet for perioden 2016–2019.

Besøk nettsted Bli medlem!

Steffen Handal
leder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
NORSK MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND