Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er Unios største forbund med 178 878 medlemmer.

Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivå, og har vært med i Unio siden starten i 2001.

Utdanningsforbundets studentmedlemmer er organisert i Norges største organisasjon for lærer- og pedagogstudenter, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet for perioden 2016–2019.

 

Besøk nettsted Bli medlem!
Leder Steffen Handal i Unio kommune

Steffen Handal
leder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
NORSK MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND