Skatterevisorenes Forening

Skatterevisorenes Forening er den eneste revisororganisasjonen i Skatteetaten. Forbundet har 536 medlemmer.

Skatterevisorenes Forening ble etablert i 1939, og organiserer landets spisskompetanse innenfor skatterevisjon, og vurderer næringslivets disposisjoner på områdene skatt og merverdiavgift, på statens vegne.

Forbundsleder er Odd Arne Kjellstadli.

 

Besøk nettsted Bli medlem!

Odd Arne Kjellstadli
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
NORSK MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND