Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbund er den største fagorganisasjonen i politi- og lensmannsetaten med 17 416 medlemmer per 1. januar 2021.

Forbundet organiserer alle kategorier ansatte. Formålet er å organisere samtlige tilsatte og studenter innenfor politi- og lensmannsetaten, og andre ansatte i Justisdepartementet som naturlig tilhører etaten.

Politiets Fellesforbund har vært med i Unio siden starten i 2001.

Forbundsleder er Sigve Bolstad.

Besøk nettsted Bli medlem!

Sigve Bolstad
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND