Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannpleierforening (NTpF) er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for autoriserte tannpleiere i offentlig og privat sektor, studenter og yrkespassive tannpleiere. Foreningen har 1 130 medlemmer per 1. januar 2023.

NTpF arbeider med yrkesfaglige spørsmål, tannpleiernes lønns- og arbeidsvilkår, tannhelsepolitikk, etterutdanning, videreutdanning og forskning.

Forbundsleder er Ann-Elin Instebø.

Norsk Tannpleierforening, som ble stiftet 9. desember 1968, ble tilsluttet Unio 1. januar 2022.

Besøk nettsted Bli medlem!

Ann-Elin Instebø
leder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
NORSK TANNPLEIERFORENING
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND