Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannpleierforening (NTpF) er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for autoriserte tannpleiere i offentlig og privat sektor, studenter og yrkespassive tannpleiere. Foreningen har 1 130 medlemmer per 1. januar 2023.

NTpF arbeider med yrkesfaglige spørsmål, tannpleiernes lønns- og arbeidsvilkår, tannhelsepolitikk, etterutdanning, videreutdanning og forskning.

Forbundsleder er Hilde Aga.

Norsk Tannpleierforening, som ble stiftet 9. desember 1968, ble tilsluttet Unio 1. januar 2022.

Besøk nettsted Bli medlem!

Hilde Aga
leder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
NORSK TANNPLEIERFORENING
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND