Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er Unios nest største forbund med 128 376 medlemmer per 1. januar 2024.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ble dannet 1912. NSF er en landsdekkende sykepleierorganisasjon som organiserer sykepleiere, jordmødre, spesialsykepleiere og studenter.

NSF har vært med i Unio siden starten i 2001.

Lill Sverresdatter Larsen er leder i NSF.

Besøk nettsted Bli medlem!

Lill Sverresdatter Larsen
forbundsleder

Lill Sverresdatter Larsen
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
NORSK TANNPLEIERFORENING
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND