Norsk Sykepleierforbund

Norsk sykepleierforbund er Unios nest største forbund med 115 580 medlemmer.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ble dannet 1912. NSF er en landsdekkende sykepleierorganisasjon som organiserer sykepleiere, jordmødre, spesialsykepleiere og studenter.

NSF har vært med i Unio siden starten i 2001.

Lill Sverresdatter Larsen er leder i NSF.

 

Besøk nettsted Bli medlem!

Lill Sverresdatter Larsen
forbundsleder

Lill Sverresdatter Larsen
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
NORSK MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND