Norsk Radiografforbund

Norsk Radiografforbund (NRF) organiserer radiografer og stråleterapeuter, og er som profesjonsforbund enerådende innen fagfeltene radiografi og stråleterapi. NRF har 3 317 medlemmer per 1. januar 2021.

Radiografutdanningen er en treårig høgskoleutdanning. Stråleterapi er en ettårig videreutdanning som bygger på radiografutdanningen.

Medlemmene jobber for det meste i helsevesenet, og brorparten har sin tilhørighet innen tariffområdet Spekter.

Forbundsleder er Bent Ronny Mikalsen.

NRF ble tilsluttet Unio 1. januar 2013.

Besøk nettsted Bli medlem!

Bent Ronny Mikalsen
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND