Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund organiserer autoriserte / offentlig godkjente fysioterapeuter og studenter. Forbundet har 10 389 medlemmer per 1. januar 2024.

Forbundet ble med i Unio under stiftelseskongressen i 2001.

Forbundsleder er Gerty Lund.

Besøk nettsted Bli medlem!

Gerty Lund
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
NORSK TANNPLEIERFORENING
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND