Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge. Forbundet har 4 600 medlemmer per 1. januar 2024.

Norsk Ergoterapeutforbund er en tydelig og fremtidsrettet fag­organisasjo­n og det naturlige valget for ergo­terapeutene i Norge. Organisasjonen skal ivareta medlemmenes arbeidsvilkår og yrkesutøvelsens rammebetingelser, uavhengig av medlemmenes stillingstittel.

Forbundet ble med i Unio under stiftelseskongressen i 2001.

Forbundets leder er Tove Holst Skyer.

Besøk nettsted Bli medlem!

Tove Holst Skyer
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
NORSK TANNPLEIERFORENING
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND