Det norske maskinistforbund

Det norske maskinistforbund (Dnmf) ble stiftet allerede i 1902, og organiserer i dag maskinsjefer og øvrige maskinoffiserer. Forbundet har 5 928 medlemmer per 1. januar 2021.

Medlemmene er ansatt i offentlig og privat sektor på land, i utenriksfart, på offshorefartøy, rigg og innenriksfart.

De fleste av forbundets medlemmer jobber i privat sektor. Dnmf har tariffavtaler med flere motparter – en av de største er Norges Rederiforbund.

Fra 2014 har Dnmf vært tilsluttet Unio.

Forbundslederen i Dnmf er Jarl Gunnar Faksvåg og administrerende direktør er Hege-Merethe Bengtsson.

Besøk nettsted Bli medlem!

Hege-Merethe Bengtsson
administrerende direktør

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND