Det Norske Diakonforbund

Det Norske Diakonforbund er en yrkesorganisasjon for diakoner og diakonkandidater. Forbundet har 478 medlemmer.

Det Norske Diakonforbund bygger på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.
Ved siden av å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser, vil forbundet også fremme diakoni i kirke og samfunn og samarbeider med andre organisasjoner der dette er naturlig.

Forbundsleder er Randi Bergkåsa.

 

Besøk nettsted Bli medlem!

Randi Bergkåsa
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
NORSK MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND