Det Norske Diakonforbund

Det Norske Diakonforbund er en yrkesorganisasjon for diakoner og diakonkandidater. Forbundet har 482 medlemmer per 1. januar 2024.

Det Norske Diakonforbund bygger på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

Ved siden av å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser, vil forbundet også fremme diakoni i kirke og samfunn og samarbeider med andre organisasjoner der dette er naturlig.

Forbundet ble tatt opp som medlem av Unio i 2002.

Forbundsleder er Asbjørn Sagstad.

Besøk nettsted Bli medlem!

Asbjørn Sagstad
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
NORSK TANNPLEIERFORENING
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND