Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet (BF) er bibliotekarenes eget fagforbund med 1 733 medlemmer over hele landet. BF organiserer bibliotekarer i både kommunal, statlig og privat sektor, i tillegg til bibliotekarstudenter.

BF arbeider for å være den naturlige fagorganisasjon for alle bibliotekarer. Forbundet skal arbeide for å sikre bibliotekarer gode arbeidsforhold. I dette arbeidet må forbundet fremme bibliotekarer som profesjon i arbeidsmarkedet, så vel som å ivareta det enkelte medlems rettigheter i konkrete saker.

Forbundet skal være tydelig i den bibliotekpolitiske debatten, og skal sette bibliotekfaglige saker på dagsordenen, i tråd med organisasjonens mål og medlemmenes interesser.

Forbundsleder er Jannicke Røgler.

Bibliotekarforbundet, som ble stiftet i 1993, ble tilsluttet Unio 1. januar 2018.

Besøk nettsted Bli medlem!

Jannicke Røgler
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
NORSK MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND