Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet (BF) er bibliotekarenes eget fagforbund med 1 644 medlemmer per 1. januar 2024. BF organiserer bibliotekarer i både kommunal, statlig og privat sektor, i tillegg til bibliotekarstudenter.

BF arbeider for å være den naturlige fagorganisasjon for alle bibliotekarer. Forbundet skal arbeide for å sikre bibliotekarer gode arbeidsforhold. I dette arbeidet må forbundet fremme bibliotekarer som profesjon i arbeidsmarkedet, så vel som å ivareta det enkelte medlems rettigheter i konkrete saker.

Forbundet skal være tydelig i den bibliotekpolitiske debatten, og skal sette bibliotekfaglige saker på dagsordenen, i tråd med organisasjonens mål og medlemmenes interesser.

Forbundsleder er Ola Eiksund.

Bibliotekarforbundet, som ble stiftet i 1993, ble tilsluttet Unio 1. januar 2018.

Besøk nettsted Bli medlem!

Ola Eiksund
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
NORSK TANNPLEIERFORENING
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND