Akademikerforbundet

Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning. Forbundet har 4 981 medlemmer.

Medlemmene jobber hovedsakelig innen administrasjon, ledelse, økonomi, personalforvalting, generell saksbehandling og IKT. Akademikerforbundet dekker alle tariffområder med unntak av NHO-sektoren, så du trenger ikke bytte forbund fordi du bytter jobb.

Forbundsleder er Alfred Sørbø.

 

Besøk nettsted Bli medlem!

Alfred Sørbø
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
NORSK MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND