Akademikerforbundet

Akademikerforbundet er medlemsorganisasjonen for personer med minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning, dvs. minst 60 vekttall / 180 studiepoeng. Forbundet har 5 877 medlemmer per 1. januar 2024.

Akademikerforbundet har profesjonsmangfold – hos oss finner du et faglig fellesskap med kommunikasjonsrådgivere, ledere, mellomledere, statsvitere, konsulenter/rådgivere, økonomer, barnevernspedagoger og kommunedirektører, for å nevne noen.

Medlemmene jobber hovedsakelig innen administrasjon, ledelse, økonomi, personalforvaltning, generell saksbehandling og IKT.

Akademikerforbundet dekker alle tariffområder innen offentlig sektor og det arbeides med å etablere avtaler i privat sektor, slik at vi også der kan ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

I 2003 ble forbundet tatt opp som medlem i UHO, nå Unio.

Forbundsleder er Mizanur Rahaman.

Besøk nettsted Bli medlem!

Mizanur Rahaman
forbundsleder

Unios forbund

UTDANNINGSFORBUNDET
NORSK SYKEPLEIERFORBUND
FORSKERFORBUNDET
POLITIETS FELLESFORBUNDET
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
DET NORSKE MASKINISTFORBUND
AKADEMIKERFORBUNDET
NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND
NORSK RADIOGRAFFORBUND
PRESTEFORENINGEN
BIBLIOTEKARFORBUNDET
NORSK TANNPLEIERFORENING
SKATTEREVISORENES FORENING
DET NORSKE DIAKONFORBUND