Fagbevegelsens og profesjonenes rolle i klimapolitikken

Tid: 31. mars 2022, kl. 08.00–09.30
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Møteleder er Erik Aasheim.

Se opptak av arrangementet her:

Med forbehold om endringer.

Program

08.00–08.05:

Åpning

Silje Naustvik, nestleder i Unio

08.05–08.20:

Responsundersøkelse om fagbevegelsen og klimapolitikken

Idar Eidset, seniorrådgiver i Respons Analyse

08.20–08.35:

Fagbevegelsens og profesjonenes rolle i klimapolitikken

Inger Marie Hagen, forsker AFI/OsloMet

08.35–08.50:

Viktigheten av partssamarbeid i klimapolitikken

Gunn Karin Gjul, statssekretær i KDD

08.50–09.00:

Vellykket partssamarbeid i klimapolitikken

Martin Enstad, leder av Presteforeningen

09.00–09.10:

Vellykket partssamarbeid i klimapolitikken

Belinda Eikås Skjøstad, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo.

09.10–09.30:

Panelsamtale ledet av Erik Aasheim

Paneldeltakere: Silje Naustvik (nestleder i Unio), Marit Himle Pedersen (styremedlem i Utdanningsforbundet), Guro Lind (leder i Forskerforbundet) og statssekretær Gunn Karin Gjul

Møteleder Erik Asheim, daglig leder av Primus Productions