Kategoriarkiv: Videregående opplæring

Unio inn i regjeringsoppnevnt utvalg om kompetansereform

Mangel på kompetanse og økende krav til omstilling vil prege samfunnet fremover. Derfor har regjeringen [...]

Universiteta – meir enn kjappe yrkesutdanningar

I Utsynsmeldinga, som regjeringa nyleg har lagt fram, ligg det fleire tiltak som samla kan [...]

– Det må lønne seg å ta høyere utdanning!

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at utdanning utover fullført videregående opplæring lønner seg, men slett [...]

Unios krav til revidert nasjonalbudsjett 2022

Hovedorganisasjonen Unio peker på utdanning, helse og omsorg som viktige satsingsområder, samtidig som forskning, forebygging [...]

No krev vi handling – intensivkapasiteten må opp!

– Alle visste at det ville komme ein pandemi, og alle visste at intensivkapasiteten var [...]

Unio har signert ny samfunnskontrakt for fleire læreplassar

– Å få læreplass er den beste garantien for å fullføre vidaregåande opplæring. Avtalen er [...]

Ny reform: Rett til å fullføre vidaregåande opplæring

I meldinga om vidaregåande opplæring som regjeringa legg fram i dag, blir det klart at [...]

Kunnskapsministeren varsler endringer i videregående skole

Den nye kunnskapsministeren tar opp tråden fra Lied-utvalget. Trine Skei Grande varsler i dag reform [...]

Unios 10 krav til regjeringen før 2021-budsjettet

Unio krever at kommunesektorens frie inntekter i 2021 økes med 4 mrd. kroner ut over [...]

Skulen må gi eit betre tilbod til dei minst motiverte elevane

I dag leverte utvalsleiar Ragnhild Lied den første innstillinga om vidaregåande opplæring til kunnskapsministeren. – [...]