Kategoriarkiv: Unio

Fordømmer arrestasjon av hviterussiske fagforeningstopper

I dag inviterte utenriksministeren arbeidslivets parter til et møte om partssamarbeid og arbeidstakerrettigheter som understøttelse [...]

Unio fronter det psykososiale arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøet på de fleste norske arbeidsplasser er jamt over godt. Trivselen er høy. Men på [...]

6 av 10 mener fagbevegelsen har et stort ansvar for klimakutt

Desidert størst andel som mener dette finnes innen offentlig sektor og blant kvinnene. Og andelen [...]

– Trepartssamarbeidet er gullet vårt, også i klimapolitikken

Hva er fagbevegelsens og profesjonenes rolle i klimapolitikken? Hvordan og hvorfor skal de bidra i [...]

Unios klimafrokost: Partssamarbeid og klimatiltak

Unio arrangerer frokostmøte om fagbevegelsens og profesjonenes rolle i klimapolitikken på Kulturhuset i Oslo torsdag [...]

Ny veileder i partssamarbeid om bærekraft og miljø

Veilederen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, Unio, [...]

Mer mangfold og mindre byråkrati i UH-sektoren

Langt færre resultatbaserte indikatorer, mer vekt på utviklingsavtaler og at fleksibel utdanning bør finansieres over [...]

Vil gi de ansatte mer tid og økt tillit

Mer tid og tillit til de ansatte var noe av hovedbudskapet fra statssekretær Oddmund Løkensgard [...]

Unio-leiaren på Bømlo-besøk

Trepartssamarbeidet, lønnsoppgjeret, pandemien og krigen i Ukraina var noko av det som stod på menyen [...]

Gjennomslag for regler om hjemmekontor

Dersom du jobber på hjemmekontor, er du i dag unntatt fra en hel del av [...]