Kategoriarkiv: Unio kommune

Utsetter forhandlingene om ny hovedavtale i KS

Unio kommune, KS og de andre forhandlingssammenslutningene er enige om at den avtalte forhandlingsprosessen for [...]

Forhandlinger om ny hovedavtale startet i dag

Arbeidstakerorganisasjonene har levert sine første krav til KS. Unio kommune krever bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet og tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid [...]

Unio til arbeidsretten etter Rikslønnsnemndas kjennelse

Unio tar deler av Rikslønnsnemndas kjennelse til arbeidsretten. — Det er uhørt at Rikslønnsnemnda går [...]

Rikslønnsnemnda ga null: – KS undergraver frontfagsmodellen

Unios grupper får det samme lønnstillegget som de andre i offentlig sektor, til tross for [...]

Kjennelsen i Rikslønnsnemnda kommer tirsdag

Behandlingen i Rikslønnsnemnda mellom Unio kommune og KS er nå ferdig. Kjennelsen kommer tirsdag i [...]

Rikslønnsnemnda behandler tvisten mellom KS og Unio

I dag er det hovedforhandling mellom KS og Unio kommune i Rikslønnsnemnda. Nemnda skal fastsette [...]

Oversikt over sykehus i streik

Lurer du ved hvilke sykehus det er streik? Finn oversikten over det her. Unio Spekter [...]

– Tvungen lønnsnemnd løser ikke problemene

Stortinget kommer til å vedta tvungen lønnsnemnd i KS og Oslo kommune. – Dette løser [...]

Unio-leder Ragnhild Lied svarer KS om tvungen lønnsnemnd

I et innlegg på nettsiden til KS har forhandlingsleder Tor Arne Gangsø gjort greie for [...]

Det er fortsatt streiker å støtte på nett

Unio er i streik for kunnskap og trygghet. En streik som på grunn av koronapandemien [...]