Kategoriarkiv: Tariff

Unio stat inviterer til debattmøte 15. februar: Hvordan skal staten få tak i folka den trenger?

Statens arbeidsgiverbarometer viser at 94 prosent av de største arbeidsgiverne i staten sliter med å [...]

Unio Podkast: Forventer en skikkelig reallønnsvekst

Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby forteller hvordan det var å snakke makta midt imot i Fronfagutvalget, [...]

Særavtaleforhandlingene i staten er gjennomført

Denne høsten har staten og hovedsammenslutningene forhandlet flere særavtaler og satser. Det er nå enighet [...]

Behov for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen

I dag la Frontfagsmodellutvalget (Holden IV) frem NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi [...]

Partene enige om å forlenge hovedavtalen i KS

Hovedavtalen i KS er forlenget med to år. I tillegg er det avtalt to sentrale [...]

– Vitenskapelig ansatte i staten taper på alle fronter

Vitenskapelig ansatte i staten har siden 2015 hatt dårligere lønnsutvikling enn både tilsvarende jobber i [...]

Ingen snarveg til høgare utdanning, kompetanse og kvalitet

Verdien av forsking og høgare utdanning, krav om betre arbeidsvilkår, høgare lønn og ny arbeidsmiljøpolitikk [...]

Hovedavtaleforhandlinger i KS: Vil styrke tillitsvalgtordningen

Arbeidstakerorganisasjonene leverte mandag sine første krav til KS i forhandlingene om ny hovedavtale. Unio kommune [...]

– Likelønnskampen i Norge står i stampe  

– Kampen for å løfte lønna til dei med høgare utdanning i offentleg sektor er [...]

Digital fellesopplæring i hovedavtalen i KS

De sentrale partene har laget felles, digital opplæring i hovedavtalen i KS. Vi håper det [...]