Kategoriarkiv: Pensjon

Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen. Utvalget fikk [...]

Unio støtter streiken i privatbarnehagene

Utdanningsforbundet er i streik i tariffområdet Private Barnehagers Landsforbund (PBL). De streiker for en anstendig [...]

Forhøyet timesats på pensjonistlønn

Unio og de andre partene i KS-området er enige om en ny avtale om arbeid [...]

Ny prosessavtale om særaldersgrenser

Partene i offentlig sektor og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har blitt enige om en ny prosessavtale [...]

Trygdeoppgjøret 2022

Trygdeoppgjøret ble avsluttet i dag. Regjeringen ved arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sto på [...]

Krav i trygdeoppgjøret

Trygdeoppgjøret startet fredag 13. mai med overlevering av krav fra organisasjonene. Det er stor spenning [...]

Utdanning må lønne seg

I morgen starter lønnsforhandlingene i staten, som omfatter de fleste ansatte ved universiteter, høgskoler og [...]

Ny medlemsfordel: Gunstig forvaltning av din pensjon

Unio har forhandlet frem en meget god avtale med Nordea Liv på vegne av alle [...]

Må følge opp eget pensjonsvedtak

For dette året vedtok Stortinget at reguleringen av pensjonene skulle være lik anslått lønnsvekst. Unio er [...]

Unio varsler sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken

Unio vurderer sympatiaksjoner til støtte for kulturstreiken.  – Vi vil i samråd med våre forbund [...]