Kategoriarkiv: Pensjon

Stiller krav til nytt utvalg som skal se på lønnsdannelsen

Unio, Akademikerne og YS stiller krav om at praktiseringen av frontfagsmodellen må gjennomgås i utvalget [...]

Barnehagestreiken er over – gjennomslag for pensjonskrav

Streiken i PBL-barnehagene er over. Partene kom til enighet om pensjon hos Riksmekleren onsdag morgen. [...]

– Uføre må kompenseres fullt ut

Uføre som går over på alderspensjon må kompenseres fullt ut for levealdersjusteringen, mener Unio. – [...]

Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen. Utvalget fikk [...]

Unio støtter streiken i privatbarnehagene

Utdanningsforbundet er i streik i tariffområdet Private Barnehagers Landsforbund (PBL). De streiker for en anstendig [...]

Forhøyet timesats på pensjonistlønn

Unio og de andre partene i KS-området er enige om en ny avtale om arbeid [...]

Ny prosessavtale om særaldersgrenser

Partene i offentlig sektor og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har blitt enige om en ny prosessavtale [...]

Trygdeoppgjøret 2022

Trygdeoppgjøret ble avsluttet i dag. Regjeringen ved arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sto på [...]

Krav i trygdeoppgjøret

Trygdeoppgjøret startet fredag 13. mai med overlevering av krav fra organisasjonene. Det er stor spenning [...]

Utdanning må lønne seg

I morgen starter lønnsforhandlingene i staten, som omfatter de fleste ansatte ved universiteter, høgskoler og [...]