Kategoriarkiv: Pensjon

Nytt kurs: Slik beholder du seniorer lenger

Hvordan få flere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid? Samfunnsbedriftene og Senter for [...]

Unio-lederens kommentar til regjeringens pensjonsmelding: – Offentlige arbeidsgivere må støtte lengre yrkeskarrierer

– Regjeringens forslag om økte aldersgrenser vil kunne ramme ansatte i utdannings- og helseyrkene hardt [...]

Tidligpensjonstillegg for «de slitne»

– Ikke alle arbeidstakere har lik mulighet til å kompensere for levealdersjustering. Det kan øke klasseskillet [...]

Kommunal tjenestepensjon for prestene  

– Prestene må få en permanent ordning med offentlig tjenestepensjon i KLP, sier Unios spesialrådgiver [...]

Sikrer livsvarige pensjonsnivåer i pensjon

– Hadde ikke pensjonsreglene for de med særaldersgrenser blitt endret nå, ville ordningen blitt langt [...]

Ny alderspensjon til offentlig ansatte med særaldersgrenser

Her er beregningene av effektene av ny alderspensjon for de med særaldersgrenser. – Nivået på [...]

Ny avtale for de med særaldersgrense

Unio har forhandlet fram en ny pensjonsavtale for de med særaldersgrenser. – Den nye avtalen [...]

Forhandlinger om pensjon fortsetter

Forhandlingene om alderspensjon for dem som har særaldersgrense i offentlig sektor fortsetter torsdag.   Før [...]

Pause i forhandlinger om pensjon til over sommeren

Partene i forhandlingene om pensjon for dem med særaldersgrenser har hatt tre konstruktive og gode [...]

Rapport om særaldersgrenser fra arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- [...]