Kategoriarkiv: Høringer

Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 14. juli 2021 forskriften på høring. Forskriften skal sikre nødvendig adgang [...]

Høring – rapporten Administrative forhold ved Arbeidsretten

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 23. april 2021 rapporten «Administrative forhold ved Arbeidsretten» på alminnelig høring. [...]

– Regjeringen gjør det vanskeligere for de uføre

Unio avviser regjeringens forslag om å stramme inn ytterligere i folketrygden og tjenestepensjonene for de [...]

Høring – forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP)

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 9. juli 2021 på høring forslag til endringer i forskrift om [...]

Høring – Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021–2025

Kunnskapsdepartementet sendte 25. juni 2021 strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021–2025 på [...]

Høring – jobbfradrag for unge

Finansdepartementet sendte 16. juni 2021 på høring forslag om et jobbfradrag for unge. Forslaget innebærer [...]

Høring – Forslag til endringer i egenbetalingsforskriften

Kunnskapsdepartementet sendte 27. april forslag til endringer i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler [...]

Høring – forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 22. april 2021 på høring forslag til endringer i forskrift om [...]

Høring – rapport fra partssammensatt maritimt utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 20. april 2021 på høring rapporten fra det partssammensatte maritime utvalget [...]