Kategoriarkiv: Høringer

Høring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

Kunnskapsdepartementet (KD) sendte 1. april 2022  NOU 2022: 2 Akademisk ytringfrihet på hørring. KD oppnevte [...]

Høring – forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

Finansdepartementet foreslår å endre regelen for beregning av tillatt opphold i Norge slik at tillatt [...]

Unios høringssvar på Finansieringsutvalgets rapport

Kunnskapsdepartementet sendte 18. mars 2022 på høring rapporten fra et ekspertutvalg, ledet av Siri Hatlen, [...]

Innspill om Mannsutvalgets mandat

Regjeringen skal sette ned et mannsutvalg som skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter, og [...]

Endelig lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

Regjeringens forslag til lovutkast for å få på plass norske lønns- og arbeidsvilkår i norske [...]

Høring – forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 23. februar 2022 på høring forslag til endringer i regelverket for [...]

Høring av endringer i domstolstruktur

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag om endring i domstolstrukturen på høring. Departementet foreslår [...]

Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 19. januar 2022 forslag om endringer i regelverket for inn- og [...]

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøloven – styrking av retten til heltid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 17. januar på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å [...]

Unios innspill til neste folkehelsemelding

Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med stortingsmelding om folkehelsepolitikken, som vil fremmes våren 2023 [...]