Kategoriarkiv: Høringer

Høring – Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 30. mai 2022 på høring lov om norske lønns- og arbeidsvilkår [...]

Høring av forslag til ny forskrift om oppfølging av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Barne- og familiedepartementet sendte 8. april 2022 to separate høringsnotater med forslag til forskrifter til [...]

Høring – rapport fra et partssammensatt utvalg om sikring av feriepenger

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 8. mars 2002 rapporten «Sikring av feriepenger» på alminnelig høring. [...]

Høring NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet

Kunnskapsdepartementet (KD) sendte 1. april 2022  NOU 2022: 2 Akademisk ytringfrihet på hørring. KD oppnevte [...]

Høring – forslag til endringer i særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet

Finansdepartementet foreslår å endre regelen for beregning av tillatt opphold i Norge slik at tillatt [...]

Unios høringssvar på Finansieringsutvalgets rapport

Kunnskapsdepartementet sendte 18. mars 2022 på høring rapporten fra et ekspertutvalg, ledet av Siri Hatlen, [...]

Innspill om Mannsutvalgets mandat

Regjeringen skal sette ned et mannsutvalg som skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter, og [...]

Endelig lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

Regjeringens forslag til lovutkast for å få på plass norske lønns- og arbeidsvilkår i norske [...]

Høring – forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 23. februar 2022 på høring forslag til endringer i regelverket for [...]

Høring av endringer i domstolstruktur

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslag om endring i domstolstrukturen på høring. Departementet foreslår [...]