Kategoriarkiv: Forside

Sysselsettingsutvalgets rapport gir mye arbeid for Unio

Sysselsettingsutvalget har hatt et stort fokus på de som står utenfor arbeidslivet. Unio mener at [...]

Demonstrerte mot sosial dumping i Europa

Europeiske transportarbeidere demonstrerte i dag i Brussel for å fremme interesse for sin kampanje for [...]

– Høyere utdanning er en sentral arena for livslang læring

– Våre grupper vil både være store etterspørrere av kompetanseheving, og samtidig fagutviklere og leverandører [...]

NSF tapte i Rikslønnsnemnda: – En illustrasjon på at NHO og LO får diktere andre organisasjoners lønnskrav

Unio-leder Ragnhild Lied mener det nå er på høy tid å endre sammensetningen i Rikslønnsnemnda. [...]

– Utdanning må lønne seg bedre

Unios styre vedtok i dag Unios inntekspolitiske uttalelse for 2019. Denne vil være førende i [...]

Høyere anslag på prisveksten i 2019

Prisene vil stige mer enn anslått. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)  har i dag oppjustert [...]

– Rom for god reallønnsvekst i 2019

– Det er rom for god reallønnsvekst i 2019, slo Unio-leder Ragnhild Lied fast på Unios [...]

– Speak out for yourselves, women!

– Speak out for yourselves! Det er viktig at kvinner står opp for seg selv og [...]

Kritisk til midlertidige regler i høring om særalderspensjon

– Vi mener departementet går for langt og dermed har lagt føringer på de forhandlingene [...]

– Klima- og bærekraftutfordringene gjelder alle våre profesjoner

Styret i Unio har nå vedtatt ny klimapolitisk plattform. – Med denne klimaplattformen fortsetter Unio [...]