Kategoriarkiv: Forside

Nå kommer Metoo-nemda mot seksuell trakassering i arbeidslivet

Regjeringen forsikrer at rettssikkerheten ivaretas når Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å behandle saker knyttet til [...]

Første forhandlinger er unnagjort i Spekter

De innledende forhandlingene i Spekter er gjennomført i dag. Unio kom til enighet med Spekter [...]

Lønnsvekst : – Regjeringen sørger for at pensjonistene taper igjen, mener Unio

Arbeidsministeren avviste Unios krav om at pensjonene må reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst [...]

Sysselsettingsutvalgets rapport gir mye arbeid for Unio

Sysselsettingsutvalget har hatt et stort fokus på de som står utenfor arbeidslivet. Unio mener at [...]

Demonstrerte mot sosial dumping i Europa

Europeiske transportarbeidere demonstrerte i dag i Brussel for å fremme interesse for sin kampanje for [...]

– Høyere utdanning er en sentral arena for livslang læring

– Våre grupper vil både være store etterspørrere av kompetanseheving, og samtidig fagutviklere og leverandører [...]

NSF tapte i Rikslønnsnemnda: – En illustrasjon på at NHO og LO får diktere andre organisasjoners lønnskrav

Unio-leder Ragnhild Lied mener det nå er på høy tid å endre sammensetningen i Rikslønnsnemnda. [...]

– Utdanning må lønne seg bedre

Unios styre vedtok i dag Unios inntekspolitiske uttalelse for 2019. Denne vil være førende i [...]

Høyere anslag på prisveksten i 2019

Prisene vil stige mer enn anslått. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)  har i dag oppjustert [...]

– Rom for god reallønnsvekst i 2019

– Det er rom for god reallønnsvekst i 2019, slo Unio-leder Ragnhild Lied fast på Unios [...]