Kategoriarkiv: Forside

Pensjonister som jobber med koronakrisen skal ikke tape pensjonen

KS og Unio, LO, YS og Akademikerne er enige om en forståelse av avlønning og [...]

Hovedtariffoppgjøret i KS Bedrift for konkurranseutsatte bedrifter er utsatt

Som følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, [...]

Europeisk fagbevegelse i krise-beredskap

Arbeidslivet i Europa er i den største krisen siden finanskrisen. Fagbevegelsen i Europa er i [...]

Ansetter 300–400 flere politifolk

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ber Politidirektoratet ansette 300–400 ekstra politifolk. Bemanningen styrkes på grunn [...]

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten

I staten er det inngått en midlertidig avtaler om hviletid, kjernetid og overtid. Situasjonen rundt [...]

Utvidede rammer for overtidsarbeid for sykepleiere

Det inngås midlertidige avtaler for sykepleierne på grunn av koronakrisen. Også for andre grupper blir [...]

Lønnsavtalene i kommunene videreføres, oppgjøret får ny frist

Avtaler om lønns- og arbeidsvillkår i KS-området videreføres til 15. september i år. Når forhandlingene [...]

TBU utsetter endelig rapport til juni

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) har besluttet å utsette mars-rapporten til juni. Rapporten omtales vanligvis [...]

– Dette er alvor, sier Ragnhild Lied

– Som fagorganiserte veit vi godt kor viktig fellesskap er. Vi har trening i å vere [...]

Stortinget utvider muligheten til å få omsorgspenger for barn som er hjemme i koronakrisen.

Stortinget utvider muligheten til å få omsorgspenger eller «sykt barn-penger» for foreldre som blir sendt [...]