Kategoriarkiv: Arendalsuka 2021

Hvor blir det av kvinneperspektivet i valgkampen?

Tolv organisasjoner har gått sammen for å få likestilling og kvinners rettigheter på agendaen i [...]

Diskuterte Unios tillitsvalgtundersøkelse

Fafo har på oppdrag fra Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering  gjort en undersøkelse blant [...]

Unios koronarapport lansert

Er vi beredt for neste krise ? Unio la frem sin rapport fra koronapandemien på [...]

Vi trenger fortsatt brede, inkluderende grunnutdanninger

– Når vi skal diskutere arbeidslivsrelevans i universiteter og høyskoler må vi både ha et [...]

Høy temperatur i lønnsdebatt på Arendalsuka

Det var høy temperatur da Unio arrangerte debatt om frontfagsmodellen med Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, KS [...]

Gode offentlege tenester er avgjerande for verdiskapinga

Gode offentlege tenester med høg kvalitet utført av dyktige fagfolk med høgskule- og universitetsutdanning eller [...]

Etterlyser ny politisk kultur og endret budsjettprosess

Har vi råd til velferdsstaten, slik vi kjenner den, også om tjue og førti år? [...]

Her er alle arrangementene i Unio-kaféen i Arendalsuka

Unio er på plass på Strand Café sentralt i Pollen i Arendalsuka. Den gjøres om til [...]