Kategoriarkiv: varsling

Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 17. juni på høring en utredning fra Advokatfirmaet Lund & Co [...]