Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Pensjonsmeldingen: Unio-forslag får støtte i Stortinget

– Det er bra at stortingsflertallet foreslår en skjermingsordning mot levealdersjustering i alderspensjonen til de [...]

Unio ønsker permanent ordning med kommunal tjenestepensjon for prestene

– For Presteforeningen er det viktig å sikre en fortsatt offentlig tjenestepensjon for våre medlemmer. [...]

Statsbudsjettet 2025: Unios innspill

– Statsbudsjettet for neste år må møte samfunnets krav til fremtidens offentlige velferdstjenester. Det sier [...]

Foreslår endringer i pensjonsforslag

Unio forslår endringer i flere av regjeringens pensjonsforslag. – Vi ønsker ytterligere å styrke insentivene [...]

AFP i offentlig sektor. Unios hovedkommentar

Offentlig ansatte født i 1963 og seinere ble fra og med 2020 omfattet av en [...]

Nytt kurs: Slik beholder du seniorer lenger

Hvordan få flere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid? Samfunnsbedriftene og Senter for [...]

Unios medlemsfordel på topp i rentebarometer

Unio er blant organisasjonene med best lånetilbud til medlemmene i fjor, ifølge Renteradar.   Forbrukertjenesten [...]

Mange nye endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar

Mange, nye endringer i arbeidsmiljøloven er en følge av regjeringens arbeid med innstillingen fra Fougner-utvalget [...]

Unio-lederens kommentar til regjeringens pensjonsmelding: – Offentlige arbeidsgivere må støtte lengre yrkeskarrierer

– Regjeringens forslag om økte aldersgrenser vil kunne ramme ansatte i utdannings- og helseyrkene hardt [...]

Partene enige om å forlenge hovedavtalen i KS

Hovedavtalen i KS er forlenget med to år. I tillegg er det avtalt to sentrale [...]