Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Sikrer livsvarige pensjonsnivåer i pensjon

– Hadde ikke pensjonsreglene for de med særaldersgrenser blitt endret nå, ville ordningen blitt langt [...]

Ny alderspensjon til offentlig ansatte med særaldersgrenser

Her er beregningene av effektene av ny alderspensjon for de med særaldersgrenser. – Nivået på [...]

Ny avtale for de med særaldersgrense

Unio har forhandlet fram en ny pensjonsavtale for de med særaldersgrenser. – Den nye avtalen [...]

Forhandlinger om pensjon fortsetter

Forhandlingene om alderspensjon for dem som har særaldersgrense i offentlig sektor fortsetter torsdag.   Før [...]

Stinn brakke hos Unio under Arendalsuka

Forbundene og Unio har hatt flere arrangementer som har vært veldig godt besøkt i Arendalsuka. [...]

Klare meldinger i debatt om arbeidsgiverne i kommunene

Det ble tidvis høy temperatur under Unios debatt om kommunene er godt nok rustet til [...]

Pause i forhandlinger om pensjon til over sommeren

Partene i forhandlingene om pensjon for dem med særaldersgrenser har hatt tre konstruktive og gode [...]

Bankfordelen treffer Kirsti og over 16 000 andre medlemmer

Over 16 000 medlemmer har tatt i bruk Unios bankavtale med Nordea. En av dem [...]

Rapport om særaldersgrenser fra arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- [...]

Enighet i årets lønnsoppgjør i kirken

Årets lønnsoppgjør i kirken ble avsluttet med enighet fredag morgen. Resultatet ga en samlet økonomisk [...]